Vyšlo netradičné hudobno-textové médium

Koncom minulého roka vyšla v prestížnej zahraničnej edícii Acta Semiotica Fennica v University of Helsinki publikácia prof. PhDr. J. Fujaka, PhD., z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, s názvom Various Comprovisations. Dielo má netradičnú formu hybridného hudobno-dátového CDextra (enhanced), ktorého súčasťou je ako bonus vedecká monografia vo formáte PDF. Táto monografia je zaujímavým príspevkom v oblasti muzikológie a hudobnej semiotiky. Autor sa venuje predmetným témam vo viacerých kapitolách, v ktorých výberovo okrem „autopsie“ vplyvu hudobnej semiotiky a estetiky na jeho vlastnú umeleckú tvorbu,  reflektuje takých velikánov ako Peter Faltin, Vladimír Godár a John Cage. 
Text je publikovaný v anglickom jazyku a toto hudobno-textové médium je dostupné v rámci e-shopu slovenského vydavateľstva Hevhetia, ktoré vydanie podporilo. Pre poslucháčov a čitateľov z radov akademickej a študentskej obce UKF je dobrou správou, že dielo je dostupné aj v rámci Univerzitnej knižnice UKF v Nitre. Uvedený výstup je čiastkovou prezentáciou výsledkov riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0921/12 „Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty“ (vedúci projektu: prof. Ľubomír Chalupka).
Na osobitých hudobných skladbách/komprovizáciách na rovnomennom albume Various Comprovisations hosťujú fenomenálny huslista Jon ROSE, digitálna perkusionistka Amy KNOLES (EAR Unit) & trio NE:BO:DAJ, hlasový performer Jean-Michel van SCHOUWBURG, laptopový hráč a zvukový majster Ján Boleslav KLADIVO, ktorí tvoria spolu s originálnou obálkou pozoruhodný celok tohto hudobne a ideovo príťažlivého intermediálneho počinu. Jednotlivé skladby vnášajú poslucháča do sveta zvuku a ticha & symbolov a významov..., do fascinujúcej hudby prežívania každodennej (ne)všednej (pseudo)reality.
Umelecko-vedecký titul Júliusa Fujaka bol prezentovaný dňa 15. decembra 2015 v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos, ktorý organizuje Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, formou diskusie s autorom spojenej s náčuvmi jeho hudby. 
Autor článku: Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Fujak obalka

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo