„Hic sunt leones?“ alebo „Tu žijú levy?“

je časť názvu bilaterálneho projektu, v rámci ktorého sa štyria členovia Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre spolu s rakúskymi kolegami z Inštitútu pre prehistorickú a historickú archeológiu Viedenskej univerzity pokúšajú zrekonštruovať nateraz málo známy osud pohraničného územia a života ľudí v ňom na slovenskej a rakúskej strane rieky Moravy v období včasného stredoveku (6.-13. storočie n.l.).
Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 29.2. až 2.3.2016 na pôde Katedry archeológie. Členovia výskumného tímu – Mag. Dr. Stefan Eichert, Mag. Nina Brundke and Bc. Judith Benedix za rakúsku stranu a Bc. Jakub Tamaškovič, Mgr. Dominik Repka, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a doc. Mária Hajnalová, PhD. (vedúca projektu) za UKF – predstavili svoje prípadové štúdie, diskutovali spoločnú metodológiu, kategorizáciu pojmov a dohodli sa na spoločnom využívaní internetovej databázovej aplikácie pre vzájomné zdieľanie a disemináciu výsledkov výskumu. V rámci projektu vznikajú tri študentské práce – dve magisterské a jedna doktorská dizertácia.
Cieľom projektu je okrem podpory mobilít študentov a vedeckých pracovníkov i prehĺbenie spolupráce našich dvoch inštitúcií a rozvoj výskumu v regióne, ktorý doteraz ležal v oboch krajinách na okraji záujmu bádateľov. Časť získaných výsledkov bude dostupná ako odbornej tak neodbornej verejnosti na pripravovanej webovej stránke.
Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) na roky 2016 a 2017 pod číslom SK-AT-2015-0012.
Autori článku: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo