Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

V pondelok 14. marca 2016 sa v rámci celosvetových osláv Dní frankofónie na Katedre romanistiky uskutočnila prednáška Jeho Excelencie, pána Didiera Lopinota, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku na tému „Francúzska diplomacia v ústrety veľkým medzinárodným výzvam roku 2016“. Pána veľvyslanca na úvod privítal dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., s ktorým za účasti vedúcej Katedry romanistiky doc. PhDr. Evy Švarbovej, PhD., diskutovali o aktuálnych výzvach vzdelávania na Slovensku a iných spoločenských témach.
Vo svojej prednáške sa veľvyslanec sústreďoval najmä na otázky bezpečnosti a mieru, pričom vychádzal z minuloročných tragických udalostí v Paríži, ktoré vyvolali vlnu celosvetovej solidarity. Venoval sa tiež budúcnosti a krokom, ktoré by sa mali prijať vo vzťahu ku súčasnému dianiu z globálneho hľadiska. Publikum kládlo predovšetkým otázky týkajúce sa migračnej krízy, v rámci ktorých priblížil pojmy ako utečenec či ekonomický migrant a ozrejmil rozdiel medzi politickým imigrantom a vojnovým utečencom.
Veľvyslanec vyjadril pozitívne postrehy k prípravám Slovenska na predsedníctvo v Rade Európskej únie a nezabudol vyjadriť svoju podporu. Záver prednášky sa niesol v pozitívnom duchu a v nádeji skorého vyriešenia komplikovaných otázok, ktoré sužujú Európu i svet.
Autor článku: FF UKF v Nitre
Autor fotografií: FF UKF v Nitre
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo