Naša študentka ocenená za najtvorivejší žurnalistický počin

Cenu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za najtvorivejší žurnalistický počin získala šéfredaktorka časopisu Občas Nečas z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Kristína Biela. Cenu v hodnote 400 EUR a stáž v TASR dostala za to, že sa jej podarilo vybudovať funkčné a mienkotvorné médium, ktoré oslovuje širokú verejnosť, spracováva lokálne námety, nebojí sa citlivých tém.
Víťazka práve končí vysokoškolské štúdium na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. A prečo práve žurnalistika v Nitre? "Pre štúdium na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre som sa, priznávam, rozhodla na základe pocitu, keďže ma prijali aj na žurnalistiku v Bratislave. Dnes viem, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som vo svojom živote spravila. Strávila som tu zatiaľ necelých päť úžasných rokov, za ktoré budem navždy vďačná, pretože ma veľmi posunuli vpred, a to tak po odbornej, ako aj po osobnostnej stránke," hovorí Kristína. To, že má novinárčinu "v krvi", dokazuje aj to, že na sebe tvrdo pracuje už od detstva. Bola členkou detskej rozhlasovej družiny Rádia Regina v banskobystrickom štúdiu, dostala sa aj do živého vysielania sobotnej relácie pre deti Halabalakde, kde je až dodnes. Skúsila si prácu v oblasti regionálnej žurnalistiky, nazrela do tvorby televízneho spravodajstva, vyskúšala si pozíciu textára a naplno sa odovzdala šéfredaktorskej stoličke v študentskom periodiku UKF Občas nečas.
"Vložili sme do našej práce kopec nadšenia, energie, voľného času a neraz i nervov. Ale keď človek končí a vidí, že za sebou necháva funkčné minimédium so stálou a vcelku širokou čitateľskou základňou, má z toho celého taký ten dobrý pocit zadosťučinenia. Ten pocit, že to všetko stálo zato," dodala Kristína.
Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sturovo-pero-2016-ceny-tasr/26826-clanok.html
Foto: TASR/Branislav Račko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo