Stretnutie vedenia univerzity so študentmi

Študentský parlament UKF opäť zasadol a prerokoval s rektorom univerzity prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc. otázky, ktoré sa týkajú nielen súčasného, ale aj budúceho štúdia študentov na univerzite. Stretnutia, ktoré sa konalo v pondelok 3. októbra 2016 v priestoroch Študentského domova Zobor sa zúčastnili aj prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD. a prorektor pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Na diskusii boli prítomní všetci členovia študentského parlamentu, ktorí sa aktívne zapájali otázkami, často adresovanými zo strany študentov. Riešili sa otázky týkajúce sa nového modelu štátnych skúšok, zameraného na obhajobu záverečnej práce, Študentského domova Brezový háj, Poradenského a servisného centra a výstavby novej budovy na Triede Andreja Hlinku.
V rámci nového modelu štátnych skúšok v bakalárskom stupni štúdia je nutná dôsledná príprava študentov v súvislosti s vypracovaním a obhajobou záverečných prác. Rekonštrukcia Študentského domova Brezový háj je pripravovaná prerozdelením projektu do viacerých etáp. Prvá etapa bude zahŕňať samotné ubytovanie, teda primárne sa budú rekonštruovať byty a sociálne zariadenia.
Študentov tiež zaujímali informácie ohľadne Poradenského a servisného centra, ktoré sa pripravuje v priestoroch ŠD Zobor - Hospodár. Priestory by mali zahŕňať miestnosti pre jednotlivé poradenské činnosti (poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, duchovné, psychologické, kariérne, právne, sociálne, finančné poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie) a miestnosť pre manažéra centra. Rekonštruovať sa však bude aj prednášková miestnosť, ktorá má byť predelená odsúvajúcou stenou. Nachádzať sa tu bude aj sociálne zariadenie pre vozíčkarov. Vrátnica prejde tiež veľkými zmenami. Samotný internát bude oddelený cez prístupový systém. Taktiež sa má vyhradiť miestnosť pre študentov, ktorí si hľadajú brigádu či ubytovanie mimo študentského domova.
Nové priestory na Triede Andreja Hlinku budú slúžiť ako laboratóriá a učebne Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.
Autor článku: Natália Garanová, členka ŠP UKF
Autor fotografií: Mgr. Peter Hrobár
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo