Celoslovenské ocenenie študentov Filozofickej fakulty

Študenti Filozofickej fakulty sa úspešne zapojili so svojimi originálnymi prezentáciami – sólovými výskumnými projektami pod vedením skúsených pedagógov, do celoštátnej súťaže o najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2015/2016. Prémie Literárneho fondu po prísnom posúdení prác získali:
  • Miroslava Ivanová z Katedry etnológie a folkloristiky za prácu Transformácia vidieckeho sídla na rekreačnú oblasť (na príklade lokality Podšíp, Stankovany) (školiteľka prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.),
  • Magdaléna Plazáková z Katedry histórie za prácu Príbehy z fotografií (školiteľka prof. Janka Hečková, CSc.),
  • Mária Pátková z Katedry manažmentu kultúry a turizmu za prácu Partizánske - Baťastory (školiteľ doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.),
  • Zuzana Hrušková z Katedry slovenského jazyka za prácu Hlaholika v umení na Slovensku (školiteľ prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.),
  • Simona Plišková z Katedry translatológie za prácu Hodnotenie používania prvkov neverbálnej komunikácie v prejavoch študentov translatológie (školiteľka Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.),
  • Erik Vilím z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Presahy konceptuálneho a perceptuálneho v dielach Štefana Papča (školiteľka Mgr. Eva Pariláková, PhD.)
Toto ocenenie je zhmotnením dlhodobého úsilia fakulty zvýšiť podporu vedeckej činnosti súčasne s vytvorením príležitostí pre nádejných študentov, pre realizovanie sa pri ich túžbach po poznaní a odkrývaní neznáma. Oceneným gratulujeme a prajeme mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov.
Autor textu: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Autor ilustračnej fotografie: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo