Ďuričove dni: Psychológ v systéme školy

V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa uskutočnila na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre medzinárodná konferencia Ďuričove dni 2016: Psychológ v systéme školy, za účasti takmer 100 pracovníkov akademickej sféry (12 univerzít z 3 krajín), národnej výskumnej sféry (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie), poradenskej sféry (pracovníci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva) a sféry regionálneho školstva (školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia, učitelia a ďalší).
Pracovníci Katedry pedagogickej a školskej psychológie v spolupráci s výkonným výborom Asociácie školskej psychológie SR a ČR pripravili pre účastníkov podujatia bohatý program, pozostávajúci z vysoko podnetného bloku vyžiadaných prednášok renomovaných odborníkov v oblasti školskej psychológie (prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD., prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. et al., PhDr. Čerešník Michal, PhD.), troch praktických workshopov (Osobnostný screening v diagnostike rizikového správania, Narušená komunikačná schopnosť: možnosti diagnostiky a intervencie, Morálna gramotnosť a možnosti jej rozvoja v prostredí školy) a štyroch odborných sekcií (Základné činnosti v práci školského psychológa, Poznávanie osobnosti a školská psychológia, Problémové správanie a socio-kultúrne odlišnosti v školskej psychológii, Sociálny a hodnotový rámec v školskej psychológii), v ktorých odznelo 48 veľmi cenných príspevkov.
Súčasťou konferencie bol aj Zjazd Asociácie školskej psychológie, ktorý sa niesol v duchu transformácie AŠP SR a ČR na slovenskú asociáciu a s tým spojenej zmeny stanov a voľby nového výkonného výboru. Formálny program spojený s aktívnou diskusiou a triangulovaním skúseností odborníkov z praxe a výskumov z akademického prostredia pokračoval neformálnym spoločenským večerom, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF.
Autor textu: za výbor konferencie doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Branislav Ziman
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Prijímacie konanie

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.