Ilustrovaný dialóg v Galérii na schodoch

Galéria na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v novembri stala vystavovateľom výberu diel úspešnej slovenskej ilustrátorky, grafičky Petry Štefankovej. Vernisáž výstavy Ilustrovaný dialóg sa uskutočnila 8. novembra 2016. Vedúci Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., počas svojho úvodného vstupu pri otvorení vernisáže, vyzdvihol zaslúžené úspechy vystavujúcej grafičky. Podľa tradície sa na vernisáži podieľali študenti Katedry kulturológie, vrátane hudobného vystúpenia študentky Romany Liškovej, poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia v sprievode gitaristu Petra Decheta.
Petra Štefanková, rodáčka z Bratislavy, študovala propagačnú grafiku na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení a filmovú a televíznu grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe. V roku 2007 získala cenu televízie Channel 4 pre mladého britského výtvarníka do 30 rokov. Za svoju umeleckú činnosť bola v roku 2008 ocenená členstvom vo významnej britskej Kráľovskej spoločnosti umení v Londýne (Royal Society od Arts). Jej tvorba bola vystavovaná v rôznych kútoch sveta od USA, Veľkej Británie, Honkongu, Japonska, Austrálie cez mnohých ďalšie štáty Európy. Petra Štefanková sa vo svojej tvorbe venuje grafickému dizajnu od printu, cez multimédia až po reklamnú grafiku, v oblasti ilustrácie dominujú reklamné, časopisecké i knižné ilustrácie.
V jej dielach sa snúbi viacero metód od akrylových malieb až po skeny náčrtov dokončovaných pomocou grafických programov. Napriek tomu, že svoju tvorbu realizuje pre sféru komercie, jej diela nestrácajú výtvarnú hodnotu, dimenzie, či hĺbku. Výstava Petry Štefankovej – Ilustrovaný dialóg v Galérii na schodoch Katedry kulturológie FF UKF v Nitre trvá do 8. decembra 2016.
Autor textu: Mgr. Lucia Valková
Autor fotografií: Lukáš Kollárik
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo