Žiaci základných a stredných škôl zažili nemčinu inak

Dňa 8. novembra 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 sa na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre konal interaktívny workshop pre základné a stredné školy s názvom Zaži nemčinu inak (Erlebe Deutsch anders). Študenti germanistiky FF UKF v Nitre (4., 5. ročník a doktorandské štúdium) pod odborným vedením pedagógov prispeli k úspešnej realizácii podujatia, zameraného na štúdium nemeckých a rakúskych reálií, ako aj literatúry germanofónnych krajín pre deti a mládež. Podujatia sa zúčastnili žiaci Základnej školy Nábrežie mládeže a študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.
Podujatie sa realizovalo paralelne v dvoch tvorivých dielňach: „Reálie nemecky hovoriacich krajín“ a „Literatúra germanofónnych krajín pre deti a mládež“. Prvé z nich si pripravili študenti 4. ročníka učiteľstva v kombinácii s nemeckým jazykom, ktorí sprostredkovali vedomosti o Spolkových republikách Nemecka. Následne zrealizovali kvíz, aktivitu Puzzle, v rámci ktorej žiaci skladali mapu Nemecka. Netradičnou bola umelecko-pohybová aktivita, počas ktorej si žiaci vypočuli informácie o komponistovi Mozartovi a následne boli využité Mozartove guličky ako loptičky pre športové disciplíny ako basketbal a minigolf.
Literatúra germanofónnych krajín pre deti a mládež (v nemčine Jugendliteratur) sa stala stredobodom pozornosti študentiek 5. ročníka učiteľstva v kombinácii s nemeckým jazykom a študentiek doktorandského štúdia. Pokúsili sa žiakom základných a stredných škôl priblížiť svet mládežníckej literatúry inak. Preto i samotné podujatie malo názov Deutsch anders (Nemčina inak). Študentky sa zamerali na tri literárne diela, a to Biela Pani (Die weiße Frau) od rakúskeho autora Thomasa Brezinu; Momo od nemeckého autora menom Michael Ende a napokon Atramentové srdce (Tintenherz) takisto od nemeckej autorky Cornelie Funke. K dielam boli pripravené prezentácie obsahujúce základné informácie o autoroch diel; o postavách a obsahu diela, ako aj o symboloch a odkaze knihy, resp. aký morálny odkaz nám chcel autor zanechať. Po prezentáciách nasledovali rôzne aktivity, aby tak žiaci mali možnosť zažiť nemčinu inak.
Bolo očividné, že žiaci sa na našej katedre cítili „wie zu Hause“ (ako doma) a ich usmievavé tváre a chuť spolupracovať boli pre nás tou najkrajšou odmenou.
Autori textu: Barbora Jakubíčková, Viktória Hložeková, študentky germanistiky, doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo