Vymenovanie nových docentov a predstavenie profesora

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., vo štvrtok 24. novembra 2016 udelil vedecko-pedagogický titul „docent" dvom pracovníčkam, ktoré uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred vedeckými radami Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Slávnostného aktu sa zúčastnili členovia vedenia univerzity: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., prorektorka pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu, prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy, dekani fakúlt: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Eva Szórádová, dekanka Pedagogickej fakulty, Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, predsedovia habilitačných komisií: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., a ďalší hostia.
Za docentov boli menované:
  • PhDr. Mária Hricková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
  • RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave, v študijnom odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny.
Následne prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., predstavila prítomným novú profesorku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá bola menovaná prezidentom SR Andrejom Kiskom 9. novembra 2016:
  • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
Autor textu: Ing. Gabriela Sarovová
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.