Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný

Dňa 13. decembra 2016 sa vestibul budovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Triede Andreja Hlinku naplnil ľuďmi rozhodnutými obdarovať iných. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v spolupráci s Referátom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizovala benefičnú akciu s názvom Vianočné posolstvo - darovať a byť obdarovaný. Pozvanie odbornej garantky podujatia PhDr. Kataríny Minarovičovej, PhD. prijalo dvanásť zariadení sociálnych služieb z Nitrianskeho kraja, ktoré sú zároveň aj zariadeniami výkonu praxe študentiek a študentov odborov sociálna práca a sociálne služby a poradenstvo.
Akcia, ktorej myšlienka má na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva niekoľkoročnú históriu, je výnimočná v tom, že spolu so zamestnancami zariadení prišli na univerzitnú pôdu aj ich klienti, ktorí priniesli ukážky svojej práce s vianočnou tematikou. A tak sme sa mohli v predvianočnom čase zastaviť pri tých, ktorí žijú jeseň svojho života, ale ich šikovné ruky a životná múdrosť stále oslovuje mladších. Rovnako sme mohli obdivovať tvorivosť a životnú energiu detí, ktorých životné príbehy sú poznačené zlými skúsenosťami s dospelými. Ľudskú blízkosť a čistotu duše sme zažívali v rozhovoroch s ľuďmi so zdravotným postihnutím a prijímali ich radosť zo života. 
Všetky stretnutia priniesli nejaký dar – pozornosť, ocenenie, uznanie, inšpirovali ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti a k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Zároveň sme drobnou finančnou čiastkou podporili tvorivé činnosti v zariadeniach a prostredníctvom výrobkov klientov zariadení mohli kúsok lásky posunúť našim blízkym v rodinách. Podujatie malo skvelú vianočnú atmosféru a podarilo sa mu posilniť ľudskú spolupatričnosť a dobročinnosť.
Zo srdca želáme všetkým, ktorí sa zapojili do nášho vianočného posolstva, nádherné a láskyplné Vianoce.
Autorka textu: PhDr. Miroslava Čerešníková
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo