Záujmové vzdelávanie ako výhoda na trhu práce

Ponúknuť študentom atraktívne témy a oblasti, ktorých zvládnutie ich zvýhodní na trhu práce pred inými absolventmi pomáhajúcich profesií je cieľom novovzniknutej myšlienky rozvoja záujmového vzdelávania na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. „V akademickom roku 2016/2017 sme sa zamerali na posilnenie a rozvoj komunikačných zručností v jazykoch marginalizovaných alebo znevýhodňovaných menšín,“ informoval dekan fakulty doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. „Ponúkali sme pre študentov a absolventov FSVaZ kurz posunkového jazyka a kurz rómskeho jazyka a reálií. Záujmové vzdelávanie je zároveň našou ponukou bývalým študentom, ktorí sa chcú vo svojej profesii naďalej odborne rozvíjať. Za úspešné absolvovanie kurzu získa frekventant od FSVaZ osvedčenie o absolvovaní.“
Prvý Kurz slovenského posunkového jazyka 1, ktorý prebiehal počas celého semestra na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, úspešne absolvovalo dňa 20. decembra 2016 dvadsať študentov z rôznych katedier fakulty. Kurz bol súčasťou ponuky záujmového vzdelávania pre študentov a absolventov FSVaZ.
Všetci študenti za úspešné absolvovanie kurzu v rozsahu dvadsať hodín získali osvedčenie potvrdzujúce základné zručnosti v posunkovom jazyku. Osvojili si základné teoretické poznatky o kultúre komunity nepočujúcich, o zásadách komunikácie s nepočujúcimi a slovnú zásobu na základné témy.
Kurz viedla PhDr. Veronika Šimonová, ktorá je internou doktorandkou v odbore sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied. „V súčasnosti je len veľmi málo jednotlivcov v pomáhajúcich profesiách, ktorí by ovládali aspoň základy posunkového jazyka a dokázali tak komunikovať s klientmi, ktorí majú sluchové postihnutie v ich materinskom jazyku, ktorým je slovenský posunkový jazyk. Preto veľmi oceňujem, že som mohla byť súčasťou tohto skvelého projektu a ponúknuť študentom ďalšiu alternatívu ako sa vzdelávať a napredovať. Počas kurzu sme mali možnosť spoznať kolegov z rôznych katedier, prepájať naše poznatky z jednotlivých odborov a pozrieť sa na túto problematiku komplexnejšie. Študenti boli veľmi disciplinovaní, mali obrovskú motiváciu študovať posunkový jazyk a vyjadrili odhodlanie pokračovať aj v ďalších kurzoch,“ uviedla lektorka kurzu. Pre nových záujemcov sa Kurz slovenského posunkového jazyka 1 bude otvárať v zimnom semestri akademického roku 2017/2018. 
Rovnako zaznamenal úspešné ohlasy aj Kurz rómskeho jazyka a reálií, ktorý absolvovali nielen súčasní študenti, ale aj absolventi FSVaZ. Zo získaných zručností ocenili najmä základy komunikácie v rómskom jazyku, ktoré sú pre pomáhajúcich profesionálov nevyhnutné a rozvoj schopnosti citlivo vnímať rozličné sociálne znevýhodnenia a obmedzenia. Na ponuke nových kurzov pracujeme a ponuka bude zverejnená pred začiatkom nového akademického roka.
Autorky textu: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., PhDr. Veronika Šimonová
Autor fotografií: PhDr. Veronika Šimonová
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.