Autonómia a sloboda univerzít hlavnou témou výročnej konferencie Asociácie európskych univerzít

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je právoplatným členom viacerých významných medzinárodných organizácií, ktoré slúžia ako platforma pre dialóg a výmenu skúseností v oblasti vzdelávania a výskumu. 
Jednou z najväčších a najkomplexnejších organizácií zastupujúcich záujmy univerzít v rámci Európy je Asociácia európskych univerzít známa pod anglickou skratkou EUA (European University Association). Vznikla v roku 2001 zlúčením Asociácie európskych univerzít  a Konfederácie rektorských konferencií v rámci EÚ a dnes má 850 členov v 47 krajinách, medzi nimi je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. EUA organizuje stretnutia na medzinárodnej úrovni, venované otázkam získavania a riadenia financií v sektore vzdelávania, zabezpečenia kvality, celoživotného vzdelávania a spolupráce v oblasti výskumu, podporu partnerstiev medzi rektorskými konferenciami na národnej úrovni a prezentáciu európskych univerzít v celosvetovom rozsahu.
Tento rok sa výročná konferencia Asociácie európskych univerzít konala 6. - 7. apríla 2017 v nórskom Bergene. Univerzita Bergen hostila 340 delegátov z vyše 40 krajín, Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre z poverenia rektora UKF reprezentovala prorektorka UKF pre zahraničné vzťahy. Jej prostredníctvom sa UKF v Nitre, ako právoplatný člen asociácie, zúčastnila Generálneho zhromaždenia EUA, kde sa okrem iného volili aj noví členovia Rady EUA. Medzi tromi novozvolenými členmi Rady EUA je aj Hana Machková, rektorka Ekonomickej univerzity v Prahe. Spolu s UKF v Nitre boli na konferencii zastúpené ďalšie štyri slovenské univerzity (UK Bratislava, UMB Banská Bystrica,  UVLaF Košice a TU Trnava) a zástupca Slovenskej rektorskej konferencie.
Konferenciu otvoril prezident Asociácie európskych univerzít Rolf Tarrach, ktorý zdôraznil, že inštitucionálna autonómia je kľúčovým predpokladom toho, aby univerzity plnili svoje poslanie. Následne hostí privítal rektor Univerzity v Bergene, Dag Rune Olsen, ktorý poukázal najmä na skutočnosť, že univerzity potrebujú stabilný rámec na riešenie stále naliehavejších politických, hospodárskych a spoločenských výziev, ktorým čelí Európa ako celok. Nórsky minister školstva, vedy a výskumu, Torbjørn Røe Isaksen, vyjadril presvedčenie, že  autonómia vytvára podmienky pre aktivity univerzít, ktoré sledujú kvalitu a hodnotu, ako povedal, od dnešných univerzít sa očakáva, že budú plniť obe svoje (tradičné) misie – výučbu a výskum, ako aj rôzne spoločenské úlohy. Aby v tom boli úspešné, musia vedieť prijímať rozhodnutia o otázkach, ktoré sa ich priamo týkajú, predovšetkým otázky manažmentu, financií, ľudských zdrojov a akademického profilu univerzity. 
Konferencia sa konala v krásnych priestoroch historickej Auly Univerzity Bergen a jednotlivé sekcie prebiehali paralelne v modernom konferenčnom centre univerzity. Problematiku autonómie predstavili plenárne prednášky, ktoré pripravili kontext pre užšie zamerané diskusie a rokovania v sekciách. 
Za všetky spomeňme prvú plenárnu prednášku, ktorú predniesol Thomas Estermann, riaditeľ EUA pre riadenie, financovanie a rozvoj verejnej politiky. Prínosom prednášky bolo oboznámenie účastníkov s metodikou tvorby a použitia tzv. Scorecards, čiže hodnotových tabuliek, ktoré porovnávajú autonómiu univerzít v celej Európe. Zároveň predstavil aktualizované Autonómne tabuľky EUA, ktoré môžu byť pre nás zaujímavé z viacerých dôvodov. Umožňujú nám nielen sledovať, aké hodnoty dosahuje Slovensko a na ktorých priečkach sa umiestňuje v jednotlivých kategóriách, ale aj to, aké ukazovatele sa sledujú pri vyhodnocovaní organizačnej, finančnej, personálnej a akademickej autonómie. Päť rokov po spustení hodnotenia formou hodnotových tabuliek poukazujú namerané hodnoty na zmeny vo vzťahu medzi sektorom a štátom, pričom mapujú trendy a výzvy v celej Európe.
Autor textu a fotografií: Gabriela Miššíková

Prijímacie konanie

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.