Študenti z Pekingu na UKF v Nitre

Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre prebiehal od 11. do 16. júna 1. ročník letnej jazykovej školy pre čínskych študentov z prestížnej Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (Beijing Foreign Studies University). Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., riaditeľka Jazykové centra FF UKF v spolupráci s Ing. Anitou Ivankovou, PhD., z referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF organizačne a obsahovo zabezpečili atraktívny výučbový program letnej školy obohatený o spoznávanie kultúry a histórie Nitry a jej okolia.
Študentky sa dopoludnia vzdelávali a zdokonaľovali si vedomosti zo slovenského jazyka, literatúry a kultúrnych reálií Slovenska formou interaktívnej výučby, prednášok a hudobného workshopu. Popoludní absolvovali bohatý program spojený so spoznávaním Nitry.
Študentky sa zúčastnili aj na oficiálnom stretnutí s rektorom UKF prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc., a s dekanom FF prof. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc. Rektor UKF v Nitre na základe novouzavretej bilaterálnej zmluvy medzi UKF a BFSU prezentoval študentkám možnosť pokračovať na magisterskom stupni štúdia na UKF, prípadne absolvovať tu prax v rámci ich vysokoškolského štúdia.
Pozitívne reakcie študentiek na intenzívny týždeň plný nových vedomostí, zážitkov a chutí  strávený na UKF svedčia o tom, že Nitra a Slovensko sa pre ne stali srdcovou záležitosťou. Hovoria o tom aj slová jednej z účastníčok letnej jazykovej školy Ruohui Wu, ktorá pochádza z čínskeho mesta Huainan: „Každý človek má špeciálny a jedinečný zážitok v srdci, myslím si, že letná škola v Nitre je najdôležitejší zážitok v mojej pamäti. Na letnej škole som stretla veľa dobrých učiteľov, ochutnala tradičné slovenské domáce jedlá, zúčastňovala som sa na rôznych aktivitách. Rozprávali sme sa s rektorom UKF a dekanom filozofickej fakulty, dostala som veľa informácií o vzťahu medzi Slovenskom a Čínou, o možnostiach štúdia slovenčiny v budúcnosti atď. Študovala som nitriansku históriu, známe pamiatky v Nitre, slovenské básne a piesne. Nitra je veľmi pekná a moderná, ak budem mať v budúcnosti možnosť, chcem sa vrátiť do Nitry, pretože chcem študovať a pracovať v Nitre.“
Pozitívne ohlasy študentiek na prvý ročník letnej školy  sú pre jej organizátorov výzvou, aby na budúci rok opäť privítali čínskych študentov na UKF v Nitre. Pôjde o jednu z dôležitých foriem spolupráce medzi oboma univerzitami.
Autorka textu: Mgr. Renáta Machová, PhD., Jazykové centrum FF UKF v Nitre
Autori fotografií: Lubo Balko, Renáta Machová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo