TOP projekt KEGA aj na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektov príslušnými komisiami KEGA a na odporúčanie predsedníctva KEGA vyberá od roku 2014 niekoľko najlepších projektov, ktoré ukončili svoje riešenie, a označuje ich ako TOP projekty. V roku 2016 riešenie projektu ukončilo 139 projektov a označenie TOP projekt získalo len 13 z nich. Medzi nimi aj projekt s názvom Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry, ktorý viedla Mgr. Györgyi Janková, PhD., z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.
Projekt kládol odvážnu otázku, a to, či existuje možnosť posunúť súčasnú teóriu spoločenskej zodpovednosti na úroveň spoločenskej zodpovednosti marketingových komunikátov, ktoré by sa snažili okrem prvotného komerčného cieľa - cieľa predávať, posunúť recipienta komunikátov v osobnom rozvoji (osobnostne rozvíjať recipientov), a tiež ako je možné využiť reklamu v jej najrôznejších formách pre oblasti rozvoja osobnosti, výchovy, socializácie alebo spotrebiteľskej gramotnosti.
V projekte sa rozdelili podoby spoločenskej zodpovednosti adverfaktu do štyroch oblastí. Je to oblasť spoločensky zodpovedného vzdelávania komunikátmi, komerčného vzdelávania adverfaktmi, spoločensky zodpovednej výchovy adverfaktmi a spoločensky zodpovednej reklamy ako kreatogénneho prostredia). Bolo možné konštatovať, že masmédiá na nás môžu mať pozitívny vplyv, pričom záleží na tom, ako k nim pristupujeme, či poučení, pripravení, s utvoreným systémom pozitívnych hodnôt a zbavení (alebo vedomí si) predsudkov, alebo naopak. Významnú rolu preto zastávajú učitelia, rodičia, ale aj akademici pri podnecovaní rozvoja samostatnosti, smelosti, motivácie, zvedavosti, vnímania, predstavivosti a fantázie, myslenia, slobody, humoru a sociálnych schopnosti a zručností, s cieľom súladu duševných, telesných a technologických schopností jednotlivca.
Vysoké hodnotenie komisie vychádza z hľadiska kvality i kvantity výstupov projektu. Z projektu sa vydali dve monografie - monografia G. Jankovej Adverfakt ako zrkadlo edukačnej a socializačnej funkcie médií a kolektívna monografia G. Jankovej, M. Džupinu, J. Satkovej a Z. Bačíkovej Sociálna zodpovednosť pri tvorbe adverfaktov. Tiež sa realizovalo niekoľko konferencií, odborných seminárov s medzinárodnou účasťou, workshopov, a bol vydaný zborník prípadových štúdií študentov.
Splnenie cieľov hodnotila komisia KEGA ako excelentné, keďže boli dosiahnuté originálne výsledky, ktoré budú spoločenským prínosom. Veríme, že strategický zámer projektu bude podporený ďalšími podobnými vedeckými iniciatívami.
Autorka textu: Zuzana Bačíková
Autorka úvodnej fotografie: Janka Satková

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.