Lifelines and Life Skills: ELT for the Real World

Katedra ligvodidaktiky a interkultúrnych štúdií pri príležitosti 20. výročia svojho založenia hostila v spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov (SKA) tretí ročník medzinárodnej konferencie pod názvom „Lifelines and Life Skills: ELT for the Real Worldˮ, ktorá sa konala v dňoch 22. - 23. septembra 2017 v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Konferenciu, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Andreja Kisku, otvárali s príhovormi dekanka Pedagogickej fakulty prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., vedúca Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., a predsedníčka Slovenskej komory angličtinárov Linda M. Steyne, PhD.
Dvojdňová konferencia bola formálne rozdelená na plenárne prednášky a workshopy. Plenárnych prednášok sa zhostili odborníci z univerzít v Birminghame, Leedsi, Budapešti a vo Viedni. Workshopy viedli skúsení učitelia s pestrou a mnohoročnou praxou v oblasti vyučovania anglického jazyka.
Zameranie workshopov bolo pre učiteľov praktické a aplikovateľné priamo na prácu so žiakmi a študentmi všetkých vekových skupín a jazykových úrovní. Konferencie sa zúčastnilo vyše 100 odborníkov a učiteľov z desiatich krajín sveta, čo svedčí o záujme nielen zahraničných prednášateľov, ale aj záujmu slovenských pedagógov nasledovať najnovšie trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní a ich aplikovaní na tunajšie pomery.
Workshopy ku konferencii prebiehali v šiestich sekciách: vyučovanie angličtiny u mladších žiakov, vyučovanie angličtiny na 2. stupni základných škôl, vyučovanie angličtiny na stredných školách, vyučovanie angličtiny na univerzitách, vyučovanie angličtiny pre dospelých a vyučovanie obchodnej angličtiny.
Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu pri organizácii tohto výnimočného podujatia primárne venovaného učiteľom anglického jazyka na základných a stredných školách a veríme, že to, čo tam zažili, ľahko a hravo implementujú do svojej praxe.
Katedra ligvodidaktiky a interkultúrnych štúdií sa teší na opätovné stretnutie o rok a pokračovanie v spolupráci.
fotka SKA
Text: Mgr. Diana Židová, PhD.
Foto: Ondrej Koščík

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo