Agrofilm 2017 na UKF v Nitre

Agrofilm je jedinečný filmový festival, ktorý v okolitom európskom priestore nemá obdobu. Výnimočný je svojím tematickým zameraním, väzbami na divákov a celý región. Je venovaný poľnohospodárstvu, potravinárstvu, výžive obyvateľstva, problematike vidieka a životu jeho obyvateľstva, ochrane prírodných zdrojov a zvyšovaniu kvality života ľudí.
V dňoch 2. až 7. októbra 2017 sa v Nitre konal 33. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Partnerom festivalu je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá udeľuje Cenu rektora UKF v Nitre.
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre opäť organizovala premietanie vybraných filmov v dňoch 3. až 5. októbra 2017, vďaka čomu sa stal Agrofilm stabilnou súčasťou medzi univerzitnými podujatiami. Každý premietací deň bol tematicky orientovaný vybranej problematike, ktorá bola obohatená o prednášku našich kolegov a spolupracovníkov. Utorok bol zameraný na Prírodu, krajinu a globálne problémy, v rámci ktorej Ing. Viera Petlušová, PhD., prednášala na tému „Ochrana a ohrozenie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach Slovenska“. Druhý festivalový deň mal zameranie na Potraviny a zdravie človeka. Na začiatku vystúpila doc. Ing. Mária Chrenková, PhD. s prednáškou „Sú geneticky modifikované plodiny a potraviny z nich bezpečné?“. Štvrtok sa niesol v duchu geografie Geografia kolo nás, čo zvýraznila prednáška doc. RNDr. Jána Laciku, CSc., s prednáškou „Slovensko - Príroda – Ľudia“. Samotným premietaním filmov účastníkov sprevádzali RNDr. Jakub Kamenišťák a RNDr. Dominika Kaisová, doktorandi Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre.
Filmový festival Agrofilm priniesol do univerzitného prostredia opäť vysokokvalitné medzinárodné filmy, ktoré sa tešili širokému záujmu divákov. Teší nás, že medzi prítomnými nechýbali okrem študentov a pedagógov univerzity i členovia odbornej verejnosti a študenti stredných škôl.
Nakoľko partnerom Agrofilmu bola aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, rektor univerzity udelil cenu jednému zo súťažných filmov. Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získal film Pastorále (Maďarsko).
Autori článku: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo