Súťaž o cenu rektora má svojho víťaza

Súťaž o cenu rektora pre interných študentov UKF v Nitre na predloženie návrhu výtvarného objektu bola zameraná na predloženie návrhu trojdimenzionálneho výtvarného objektu, ktorý bude umiestnený vo vonkajších priestoroch pri hlavnej budove UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku. Nový výtvarný objekt bude umiestnený v priestore, kde sa v súčasnosti nachádza existujúci reklamný pútač.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 5 študentov UKF v Nitre:
  • Samuel Ďúran – študent bakalárskeho štúdia, študijný program Biológia, denné štúdium
  • PaedDr. Robert Tomšík – študent doktorandského štúdia, študijný program Pedagogika, denné štúdium
  • Bc. Zita Zemanová – študentka 1. ročníka magisterského štúdia, študijný program Učiteľstvo biológie a výtvarného umenia, denné štúdium
  • Daniel Lenghart – študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia, študijný program Učiteľstvo výtvarného umenia a psychológie, denné štúdium
  • Zsófia Karácsony – študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia, študijný program Učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry, denné štúdium
Formálnym požiadavkám súťaže vyhoveli návrhy štyroch študentov.
Výberová komisia pracovala v zložení:
  • Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
  • Mgr. Martin Kratochvíl, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
  • Bc. Ľubomír Balko – fotograf a grafický dizajnér, pracovník Referátu rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie UKF v Nitre
Komisia návrhy odborne posúdila a predložila víťazný návrh na schválenie rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr.  Ľ. Zelenickému, CSc. Víťazkou súťaže sa stala študentka Zsófia Karácsony, ktorá získala hlavnú cenu súťaže vo výške 1000 €. Ďalším trom predkladateľom - PaedDr. Robertovi Tomšíkovi, Bc. Zite Zemanovej a Danielovi Lenghartovi, ktorých návrhy splnili formálnu stránku súťaže, boli udelené motivačné štipendiá vo výške 100 €. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť na súťaži a oceneným gratulujeme.
2017 cena rektora vitazny navrh1
2017 cena rektora vitazny navrh2
Víťazný návrh
Text: Mgr. Ľubica Lachká
 
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo