Francúzske diplomy pre dve absolventky Filozofickej fakulty

V stredu 15. novembra 2017 sa na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov. Na základe francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce si magisterský diplom 1. stupňa z Université de Lorraine v odbore Európske štúdiá prevzali aj dve absolventky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Simona Nitryová a Jana Ukušová. Okrem diplomu z prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický jazyk a francúzsky jazyk z FF UKF v Nitre tak získali aj diplom z francúzskej univerzity. Magisterský diplom z Didaktiky francúzštiny a jazykov získal aj doktorand Katedry romanistiky FF UKF v Nitre Miroslav Adamčiak.
Univerzitu Konštantína Filozofa na podujatí reprezentovala Prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a zástupcovia Filozofickej fakulty PhDr. Ľuboš Török, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, Mgr. Emília Perez, PhD., vedúca Katedry translatológie, a doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., vedúca Katedry romanistiky.
François-Xavier Mortreuil, atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu, a Mgr. Frédéric Delaneuville, PhD., riaditeľ Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu, v prejavoch zdôraznili najmä pridanú hodnotu absolventov frankofónneho štúdia a ich výhodu pri uplatnení sa v praxi, napr. aj v rámci francúzskych podnikov, ktoré na Slovensku pôsobia.
Text: Mgr. Jana Ukušová
Foto: Ľuboš Török

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo