Slávnostná inaugurácia konzorcia európskych univerzít

Vo štvrtok dňa 18. januára 2018 sa v aule Vysokej školy pedagogickej vo Freiburgu (Nemecko) konala slávnostná inaugurácia unikátneho konzorcia zameraného na STEM vzdelávanie, ktoré pracuje pod Medzinárodným centrom STEM vzdelávania (International Centre for STEM Education, skratka ICSE). Takmer desať rokov úspešnej partnerskej spolupráce UKF v Nitre s Vysokou školou pedagogickou vo Freiburgu (Nemecko) najmä na riešení vedeckého projektu 7RP PRIMAS, kultúrno-edukačných projektov COMPASS a IncluSMe a v tvorbe odborných expertíz pre projekt 7RP mascil, prinieslo pre UKF v Nitre v roku 2017 pozvanie stať sa jedným zo zakladajúcich členov konzorcia. STEM je medzinárodná skratka používaná pre tie oblasti vzdelávania, ktoré zahŕňajú prírodné vedy, technické a inžinierske programy a univerzitné štúdium matematiky.
Centrum ICSE je prvým európskym centrom pre vzdelávanie a inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní v STEM s pôsobnosťou v akademickom prostredí. Centrum ICSE si kladie za cieľ prepájať výskum v STEM vzdelávaní medzi univerzitami a praxou, vrátane kontaktov na európske politické štruktúry. Požiadavky na vzdelanie pre 21. storočie prinášajú so sebou v oblasti STEM vzdelávania výzvy súvisiace s prírodovednou, matematickou a digitálnou gramotnosťou, záujmom žiakov a študentov o štúdium prírodovedných, technických a inžinierskych programov na stredných školách i na univerzitách s perspektívou celoživotnej kariéry na pracovných pozíciách, ktoré sú založené na STEM vzdelaní. S problematikou STEM vzdelávania súvisia i otázky rodovej rovnosti a ďalšie kultúrno-spoločenské aspekty vzdelávania a výchovy mladej generácie, vrátane digitalizácie vzdelávania. Centrum ICSE má ambície riešiť, zdieľať a manažovať výskumné projekty zaoberajúce uvedenou problematikou, prinášať overené výsledky vedeckého výskumu a transferovať ich do praxe a politických rozhodnutí v krajinách EÚ. Založenie STEM konzorcia podporilo 30 európskych univerzít, ministerstvá školstva z desiatich štátov EÚ a dvadsať centier kontinuálneho a profesionálneho vzdelávania v Európe.
V úvode programu slávnostnej inaugurácie konzorcia prítomných privítal rektor Vysokej školy pedagogickej vo Freiburgu, prof. Dr. Ulrich Druwe a prof. Katja Maass, ktorá je vedeckým a organizačným garantom konzorcia. Slávnostný inauguračný príhovor predniesla prof. Michele Artique z Univerzity Diderot v Paríži, nedávna predsedníčka svetového výboru vyučovania matematiky (ICMI). V panelovej diskusii s názvom: Aké sú ciele STEM vzdelávania do budúcnosti a ako bude možné tieto ciele dosiahnuť? Vystúpili: za potreby priemyslu: Wolfgang Bay, z firmy Sick AG, Dr. Peter Balyta z firmy Texas Instruments, za centralizované európske štruktúry zamerané na školstvo, vedu a výskum: Suzanne Conze z Európskej komisie a Marc Durando, riaditeľ European Schoolnet, za vedu a výskum Dr. Michiel Doorman z Univerzity v Utrechte, Holandsko a za učiteľov z praxe Anika Weihberger z Rotteck gymnázia vo Freiburgu. Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnili akademickí funkcionári a predstavitelia zakladajúcich univerzít, UKF v Nitre zastupoval pán rektor prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre, kontaktná osoba ICSE centra a konzorcia za UKF.
UKF v Nitre aktuálne spolupracuje s členmi konzorcia na riešení projektu Erasmus+ InsluSMe a na spoluorganizovaní tímovej súťaže Matematický B-deň pre žiakov stredných škôl.
UKF v Nitre sa pozvaním stať sa zakladajúcim členom STEM konzorcia, dostalo významného ocenenia. Pozvanie potvrdilo, že UKF v Nitre je spoľahlivým a vítaným partnerom európskych projektov vo vzdelávaní s perspektívnou ďalšieho rozvoja nielen projektových partnerstiev v oblastiach otázok STEM vzdelávania v medzinárodnej vedeckej komunite.
Text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Ďalšie informácie: https://www.ph-freiburg.de/icse

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.