Veľvyslanec Ukrajiny navštívil UKF

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny J.E. Yuriia Mushku na UKF v Nitre, ktorý prijal pozvanie rektora UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.. Na oficiálnom prijatí boli prítomní: prvá tajomníčka veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku Svitlana Honcharevska, dekan FPV UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., dekan FSVZ UKF doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., prodekanka FSŠ UKF  Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., prodekanka PF UKF  doc. PaedDr. Jana DUCHOVIČOVÁ, PhD., za referát medzinárodných vzťahov rektorátu UKF Ing. Anita Garajová, PhD., a Pavol Vakoš z kancelárie rektora UKF.
Hlavnou témou rokovania, ktoré obsahovalo predstavenie činnosti, zameranie študijných programov a prezentáciu výsledkov UKF v Nitre za uplynulé obdobie, bolo zvýšenie popularizácie a oboznámenia absolventov stredných škôl a univerzít na Ukrajine s možnosťami štúdia na UKF v Nitre v budúcom období s cieľom ponúknuť im plnohodnotné vzdelanie na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Veľvyslanec Ukrajiny vysoko ocenil záujem UKF propagovať štúdium na Ukrajine a vyslovil návrh vytvoriť katedru ukrajinistiky, ktorá by bola jedinečnou v rámci slovenských vysokých škôl a zvýšila by atraktivitu štúdia na UKF medzi ukrajinskými študentami.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny J.E. Yurii Mushka sa stretol s ukrajinskými študentmi, ktorí v súčasnosti študujú na katedre cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF. Po neformálnom rozhovore konštatoval spokojnosť zo strany veľvyslanectva aj študentov.
Text: Mgr. Pavol Vakoš, Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo