Už šiesty ročník translatologickej konferencie

Prvého februára 2018 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre konal už šiesty ročník medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov a postdoktorandov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume, ktorý zorganizovali doktorandi Katedry translatológie FF UKF pod vedením Mgr. Andreja Zahoráka, PhD. Odbornými garantmi podujatia boli popredné osobnosti slovenskej translatologickej obce, prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., a Mgr. Emília Perez, PhD.
Vystupujúci doktorandi a postdoktorandi z UKF, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Karlovej či Ostravskej univerzity sa v príspevkoch i v podnetných diskusiách venovali vybraným problémom umeleckého prekladu, odbornej terminológii, otázkam didaktiky tlmočenia či tlmočeniu do posunkového jazyka.
Konferencia už tradične prispieva k domácej a medzinárodnej výmene poznatkov medzi mladými vedeckými pracovníkmi a je výbornou platformou pre nadväzovanie kontaktov v rámci budúcej spolupráce.
Text: Mgr. Jana Ukušová, Mgr. Szabolcs Mészáros, FF Katedra translatológie
Foto: Jakub Absolon

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo