Univerzita otvorila Poradenské a servisné centrum

Dňa 28. februára 2018 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre slávnostne otvorila Poradenské a servisné centrum, ktoré je umiestnené v novozrekonštruovaných priestoroch univerzity v areáli Študentského domova Zobor. Poskytovať bude centralizované poradenstvo pre študentov vo viacerých oblastiach. „Verím, že nové priestory budú vždy naplnené príjemnou atmosférou a dobrou vôľou a vytvoria čo najpriaznivejšie podmienky na realizáciu plánov pedagógov i poradcov v oblasti poskytovania poradenských služieb,“ povedal vo svojom príhovore rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. „Som tiež presvedčený, že Poradenské a servisné centrum bude vždy pripravené poskytnúť pomoc tým, ktorí o ňu požiadajú.“
Ako informovala prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., myšlienka Poradenského a servisného centra sa zrodila v roku 2015 a už v roku 2017 bol na univerzite začatý Centralizovaný systém poradenstva, ktorý sa podarilo dostať pod jednu strechu. Následne predstavila odborných garantov a poradcov jednotlivých sekcií a vyslovila prianie, „aby Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre vytváralo príjemné pracovné a poradenské prostredie a aby podalo pomocnú ruku všetkým študentom, ktorí ju budú potrebovať.“
Vznik Poradenského a servisného centra znamená podporu aj pre študentské organizácie. „Študentský parlament aj ďalšie združenia organizujú mnoho podujatí, aktivít či workshopov, pre ktoré potrebujú priestory alebo materiálne vybavenie, ktoré niekedy nie je ľahké zohnať. Odteraz sa však v prípade potreby majú na koho obrátiť,“ konštatovala predsedníčka Študentského parlamentu UKF Viktória Kyseľová.
Otvorenie Poradenského a servisného centra UKF v Nitre patrí k hlavným univerzitným investičných akciám ostatného obdobia. Vzniklo s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odhadovaná výška investície bola 220 000 EUR (po ekonomickej stránke zúčtovanie ešte stále prebieha). Zhotoviteľom projektovej dokumentácie bol pán Ing. arch. Marián Kuruc a realizátorom stavebného diela bola spoločnosť Heston, s. r. o., Bratislava. Účelom tejto investície je centralizovať systém poradenstva v existujúcich zrekonštruovaných priestoroch UKF v Nitre v areáli ŠD Zobor, kde v rámci nového Centra vznikli kancelárske a poradenské priestory, viacúčelová miestnosť s deliacou priečkou slúžiaca či už na výučbu, alebo zasadnutia Študentského parlamentu, alebo tiež na spoločenské využitie zo strany UKF či externých inštitúcií a občanov.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingového rozvoja
Foto: Lubo Balko, RRIaMK

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo