Pohľady na slovenskú politiku

V priestoroch Študentského domova Nitra na Slančíkovej 1 sa uskutočnil 1. marca 2018 pracovný seminár s názvom Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť. Podujatie vzniklo na základe celoštátneho projektu iniciovaného Ústavom politických vied SAV, ku ktorému sa pridali ďalšie oficiálne inštitúcie vrátane našej univerzity. Milo nás prekvapila účasť. V zdvojenej miestnosti sedeli dve stovky pedagógov základných a stredných škôl Nitrianskeho kraja, ich žiaci, študenti a učitelia Katedry politológie a euroázijských štúdií a ďalších katedier UKF. Seminár opretý o vysoko kvalifikovaných odborníkov bol zameraný proti prejavom extrémizmu na Slovensku. Okrem kritiky tohto javu ponúkol metodické rady a vzory osobností, ktoré iste neboli bez chýb, ale ktoré sa pokúšali o tvorivý rozvoj spoločnosti a nie o deštrukciu.
Seminár otvorila prorektorka doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. Hlavný referát predniesol prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ Múzea židovskej kultúry.
DSC 0935
DSC 0943 1
DSC 0970

Text: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., FF - Katedra politológie a euroázijských štúdií
Foto: Mgr. Martin Kabíček, Mediálne centrum FF UKF v Nitre

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo