Stretnutie predstaviteľov univerzity so zástupcami študentských organizácií

Tradičné stretnutie so študentskými organizáciami sa uskutočnilo dňa 8. marca 2018. Za vedenie UKF v Nitre sa ho zúčastnila prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., za Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre Mgr. Miroslav Tvrdík PhD., a za Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Mgr. Tímea Kamenická. Snahou tohto stretnutia bolo zvýšiť kooperáciu jednotlivých študentských organizácií pôsobiacich pri UKF v Nitre medzi sebou a predostretie vízie spolupráce univerzity s nimi. Predstavitelia organizácií prezentovali svoje aktuálne aktivity, ktoré plánujú intenzívnejšie medializovať, keďže ich záujmová činnosť napomáha v mnohých ohľadoch budovať pozitívny image Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia Študentského parlamentu UKF, ESN UKF Nitra, AIESEC Nitra,  Zväzu maďarských študentov JUGYIK v Nitre, FS Ponitran, VYDI - študentské divadlo pri UKF v Nitre a Katedry hudby PF UKF v Nitre.
IMG 20180308 101953
IMG 20180308 102027
IMG 20180308 102219
Text a fotografie: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo