UKF medzi najlepšími slovenským univerzitami v rebríčku URAP 2017/18

Podľa aktuálneho rebríčka URAP (University Ranking by Academic Performance) je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre jednou z deviatich najlepších slovenských vysokých škôl. URAP je turecký rebríček zostavovaný Inštitútom informatiky na Middle East Technical University. Primárne sa zameriava na výskumný výkon vysokých škôl, pričom hodnotí 2500 vysokých škôl, čo je približne 10 % univerzít sveta. Ranking URAP sumarizuje hodnotenie univerzít podľa kritérií, ktoré hodnotia vedecké aktivity univerzít. V rankingu 2017 – 2018 bolo posudzovaných 4 000 univerzít, z ktorých do hodnotenia postúpilo 2 500 najlepších. Na celkovom hodnotení sa rôznou váhou podieľa 6 kritérií: počet článkov v roku 2016, a za obdobie  2012 – 2016 počet všetkých citácií, počet všetkých publikácií, impakt článkov, impakt citácií a medzinárodná vedecká spolupráca. 
Hodnotenie URAP tak predstavuje jeden z najrozsiahlejších rankingových systémov hodnotenia kvality univerzít s najvyšším počtom publikácií. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v hodnotení URAP – University Ranking by Academic Performance 2017/2018 umiestnila na 790. mieste v Európe a v slovenskom porovnaní hodnotených univerzít obsadila 9. miesto.
Spracovala: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo