Medzinárodná vedecká spolupráca v Skopje a Štipe

V dňoch 25. - 27. júna 2018 absolvoval profesor Roman Králik (FF UKF) niekoľko pracovných stretnutí v hlavnom meste Skopje (Macedónsko) s predstaviteľmi univerzít: Prof. Maja Jakimovska-Tosič, PhD. a  Dr. Sonja Stojmenska Elzeser z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje (foto. č. 1), ďalej s pánom Jordanom Plevnesom, ktorý je rektorom a zakladateľom Univerzity Audiovizuálnych Umení v Skopje (foto č. 2), stretol sa taktiež s dekankou FF Prof. Sonjiou Petrovskou a doc. Trajče Stojanovom z Goce Delcev Univerzity v Štipe (foto č. 3). S predstaviteľmi univerzít prerokoval možnosti vzájomnej medziuniverzitnej spolupráce. Zaujímavé bolo stretnutie s pánom veľvyslancom J. E. Henrikom Markušom (foto č. 4), ktorého oboznámil s aktivitami FF UKF v spolupráci s Univerzitou Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Pána veľvyslanca informoval aj o macedónsko-slovenskej monografii s názvom Culture in Transition Countries, ktorá sa v týchto dňoch dokončuje a minulý rok ju iniciovala Dr. Martina Pavlíková, PhD. (FF UKF) a prof. Roman Králik v spolupráci s prof. Majou Jakimovskou-Tosič. Pán veľvyslanec vyjadril uznanie a záujem zviditeľniť túto spoluprácu. Pracovné stretnutia poskytli priestor novým možnostiam medzinárodnej spolupráce medzi UKF a univerzitami v Macedónsku.
 photo1
 photo 2
 Photo3
 photo4
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD., FF - Katedra žurnalistiky
Foto: autorka

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo