Ocenenie študentov univerzity v rámci ŠDNU 2014

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnilo ocenenie študentov UKF ako tradičná aktivita ŠDNU, kedy rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ocenil študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena UKF reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu a kultúry. Symbolicky sa tak udialo v týždni, kedy sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva. Aktu ocenenia  sa zúčastnili prorektorka pre medzinárodné vzťahy prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektor pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., a prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
 
Ocenení boli nasledujúci študenti:
 
Mgr. Magdaléna Barányiová - študentka 2. ročníka, doktorandského štúdia,  Neslovanské jazyky - hungarológia, Fakulta stredoeurópskych štúdií, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia a vedy, za aktívnu účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, za publikačnú činnosť v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií, v zahraničných  a v domácich recenzovaných časopisoch.
Bc. Paulína Haragová - študentka 1. ročníka, magisterského štúdia, Učiteľstvo hudobného umenia, Pedagogická fakulta, za dosiahnuté študijné výsledky a reprezentáciu UKF v Nitre na mnohých umeleckých a kultúrnych podujatiach doma i zahraničí ako boli Koncert v Radovljici v Slovinsku, koncert Peter Michalica predstavuje talenty Nitry, vernisáž Viliama Širokého v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, vernisáž AMFO Mlyny v Nitre.
Mgr. Pavol Hlavačka - študent 3. ročníka, doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta, za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena univerzity v zahraničí. Za úspechy na poste reprezentačného trénera boxu. Jeho zverenci, študenti UKF,  dosiahli významné miesta na ME mužov 2014  v Sofii.
PaedDr. Michal Hudec - študent 4. ročníka, doktorandského štúdia, Environmentalistika, Fakulta prírodných vied, za dosiahnuté vyborné výsledky v oblasti štúdia a vedy, za propagáciu univerzity počas zahraničnej študentskej mobility na Univerzite v Pécsi (program CEEPUS). Za vedecký príspevok v impaktovanom časopise Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (IF=0.727),  za prácu pri príprave konferencie doktorandov na FPV UKF v Nitre a za vedenie organizačného výboru konferencie.
Anna Kmecová - študentka 3. ročníka, bakalárskeho štúdia, Urgentná zdravotná starostlivosť, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, za manažovanie aktivít študentov na úrovni univerzity, za aktívnu účasť v Študentskom parlamente UKF v Nitre a v Študentskej rade vysokých škôl SR,  za aktívnu prácu v Slovenskom červenom kríži, za šírenie pozitívneho obrazu univerzity vo verejnosti.
Ing. Michal Miškeje - študent 4. ročníka, doktorandského štúdia, Aplikovaná biológia, Fakulta prírodných vied, za šírenie dobrého mena univerzity v zahraničí, za výsledky vedeckej práce a ich uverejnenie v zahraničnom karentovanom časopise Journal of Applied Animal Research s názvom The effect of diluent, temperature and age on turkey spermatozoa motility in vitro.
Bc. Stanislav Várady - študent 2. ročníka, magisterského štúdia, Marketingová komunikácia a reklama, Filozofická fakulta, za realizáciu projektu  Escalator, ktorý je určený pre záujemcov o oblasť médií,  študentov programov masmediálne štúdia a marketingová komunikácia a reklama. Na projekte participujú odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií a formou prednášok odovzdávajú svoje know-how. Ide o unikátnu myšlienku, ktorú sa darí napĺňať a získala si širokú základňu recipientov.
Mgr. Ivan Vasiľovský - študent 1. ročníka, doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta, za manažovanie aktivít študentov na úrovni univerzity, za pôsobenie na poste predsedu Študentského parlamentu UKF v Nitre, za organizáciu podujatí pod záštitou študentského parlamentu a za šírenie pozitívneho obrazu univerzity vo verejnosti.
Po odovzdaní ocenenia nasledovala neformálna diskusia študentov s vedním univerzity, kde študenti prezentovali rôznorodé oblasti svojho odborného záujmu.
 
Miroslava Líšková, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
 
Celú fotogalériu nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/UKFvNitre.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.