Slávnostné odovzdanie docentských dekrétov a predstavenie nových profesorov

Dňa 20. januára 2015 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom, ktorí uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred vedeckými radami Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Vymenovanie docentov sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť, dekanov fakúlt: prof. PaedDr. Bernarda Garaj, CSc., dekana Filozofickej fakulty UKF, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana Fakulty prírodných vied UKF, doc. Mgr. Adriany Réckej, PhD., prodekanky Pedagogickej fakulty UKF a predsedov habilitačných komisií: prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., prof. PhDr. Jany Sokolovej, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Štefana Hrašku, DrSc., prof. PhDr. Evy Malej, CSc., a prof. PhDr. Gabriely Petrovej, CSc.
Za docentov boli menovaní:
 • dott. Fabiano Gritti, PhD., Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
 • Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry,
 • Mgr. Juraj Malíček, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.6 Estetika,
 • RNDr. Daša Munková, PhD., Katedra translatológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo,
 • PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 Archeológia,
 • Alima Shtyrova, CSc., Katedra rusistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry,
 • PhDr. Václav Soukup, CSc., Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, v študijnom odbore 3.1.2 Kulturológia,
 • Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
 • Ing. Mária Chrenková, CSc., NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, v študijnom odbore 4.2.1 Biológia,
 • PaedDr. Gábor Pintes, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 1.1.4 Pedagogika,
 • dr Krzysztof Polok, Katedra anglistiky, Fakulta humanitných vied Technicko-humanitnej akadémie v Bielsko-Bialej, v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika.
Následne prorektorka prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., predstavila prítomným nových profesorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí boli menovaní prezidentom Slovenskej republiky v roku 2014:
 • prof. RNDr. František Petrovič, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny,
 • prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia,
 • prof. PhDr. Július Fuják, PhD., Katedra kulturológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v odbore 2.1.6 Estetika,
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta UKF v Nitre,  v odbore 2.1.7 História,
 • prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia,
 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, v odbore 3.1.14 Sociálna práca,
 • prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia,
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, Pedagogická fakulta UKF v Nitre,
 • prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc., Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia.
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.