Projekt prispieva k zvýšeniu kvality života seniorov prostredníctvom prehlbovania vedomostí, zručností a kompetencií

Dňa 14. januára 2015 sa uskutočnila záverečná verejná prezentácia výstupov projektu „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“.
 
Význam, ciele projektu a ich splnenie
Koordinátorka projektu doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., v úvode stretnutia predstavila význam projektu, jeho ciele a ich splnenie. Za strategický cieľ si tvorcovia projektu určili prispieť k zvýšeniu kvality života seniorov prostredníctvom naplnenia ich potreby rozširovania a prehlbovania vedomostí, zručností a kompetencií s dôrazom na skvalitnenie vzdelávania, inovácie už existujúcich vzdelávacích programov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre a poskytnutie nových vzdelávacích programov podporujúcich aktívne starnutie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.
V závere svojho vystúpenia doc. Verešová zosumarizovala merateľné výstupy projektu, za ktoré označila: 7 inovovaných vzdelávacích programov, k nim napísaných 5 učebných textov (k 2 boli učebné texty zaobstarané); 2 novovytvorené vzdelávacie programy a k nim vytvorené 2 učebné texty; nový systém hodnotenia kvality (implementácia vytvorených dotazníkov a hárkov do 9 vzdelávacích programov); publikácia „Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania“; dátový súbor hodnotenia kvality v inovovaných a novovytvorených vzdelávacích programoch; výstupná analytická publikácia pilotného overenia kvality inovovaných a novovytvorených VP a systému kvality ďalšieho vzdelávania na U3V „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku“.
 
Inovované vzdelávacie programy
Inovované vzdelávacie programy na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre podrobnejšie predstavila koordinátorka projektu č. 2 PhDr. Dana Malá, PhD. Sú nimi Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Ľudové remeslá, Digitálna fotografia a kamera, Informačné technológie, Psychológia tretieho veku, Anglický jazyk pre začiatočníkov a Anglický jazyk pre mierne pokročilých. Ich výučba prebieha v 5 semestroch v 7 vzdelávacích blokoch, pričom každý vzdelávací blok je dotovaný 3 vyučovacími hodinami, spravidla v priestoroch gestorujúceho pracoviska, ktoré má potrebné priestorové a materiálne vybavenie a za podpory vydaných učebných textov.
 
Nové vzdelávacie programy
S témou Nové vzdelávacie programy: zdravotno-sociálne aspekty života seniorov vystúpila garantka projektu PhDr. Miroslava Líšková, PhD. Na tomto novom vzdelávacom programe sa podieľali aj Katedra ošetrovateľstva, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied a Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Lektor ďalšieho vzdelávania doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc., predstavil ďalší nový vzdelávací program s názvom Drahé kamene a drahé kovy, ktorého garantkou je doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
 
Systém kvality ďalšieho vzdelávania na U3V
V ďalšej časti stretnutia koordinátorka projektu doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., prítomným predstavila systém kvality ďalšieho vzdelávania seniorov a nástroje jeho monitoringu.
O vyhodnotení pilotného overenia systému kvality ďalšieho vzdelávania na U3V informoval odborný pracovník projektu PhDr. Michal Čerešník, PhD. Priblížil trianguláciu pohľadov a hodnotení 7 indikátorov kvality z pohľadu účastníkov vzdelávania a z pohľadu lektorov ďalšieho vzdelávania.
 
V závere stretnutia doc. Verešová vyzvala na ďalšie aktivity smerujúce k šíreniu výstupov projektu, deklarovala udržateľnosť všetkých vzdelávacích programov U3V na báze ich ponuky pre seniorov a poďakovala všetkým riešiteľom, ktorí sa na projekte „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“ podieľali.
 
Podrobnejšie informácie o projekte uverejníme v univerzitnom časopise Náš čas.
  • Fotogaléria (pripravujeme)

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.