Začal sa Akademický rok 2015/2016

Dňa 21. septembra 2015 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre oficiálne začal Akademický rok 2015/2016. Slávnostné otvorenie sa konalo v Aule UKF v Nitre a bolo spojené so slávnostnou inauguráciou dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a s odovzdaním Ceny rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2014. Dôležitosť a vážnosť tejto chvíle umocnila aj prítomnosť najvyšších akademických predstaviteľov a významných osobností nášho politického, verejného, vedeckého a kultúrneho života.
Predseda Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., v krátkosti oboznámil slávnostné zhromaždenie s priebehom volieb dekana FSVaZ UKF v Nitre a predstavil doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., novozvoleného dekana fakulty. Ako povedal, AS FSVaZ zvolil na svojom zasadnutí konanom dňa 29. apríla 2015 doc. Rastislava Rosinského za kandidáta na dekana, a rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ho dňa 1. júna 2015 vymenoval za dekana s účinnosťou od 1. júna 2015.
Po prednesení inauguračného sľubu a vykonaní slávnostného inauguračného aktu nasledovalo odovzdanie Cien rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2014, ktoré sú udeľované na základe návrhu hodnotiacej komisie.
Cenu rektora v kategórii Monografické diela rektor udelil prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD., za monografiu Evolution of the Traditional Agricultural Landscape of Slovakia. In: Environmental Ecology in the Mediterranean Region II., prof. PaedDr. Jaromírovi Šimonekovi, PhD., za monografiu Coordination Abilities in Volleyball, doc. PhDr. Tomášovi Sollárovi, PhD., a kolektívu autorov (prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Mgr. Jana Turzáková, PhD., Mgr. Mária Šišková), za monografiu Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings.
Cenu rektora za umeleckú tvorbu v kategórii Hudobné a dramatické umenie rektor udelil Mgr. Petrovi Oravcovi, PhD., za réžiu amerického muzikálu Obchod na korze, ktorého európska premiéra sa uskutočnila v Divadle Nová Scéna Bratislava.
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil mimoriadnu cenu rektora prof. PaedDr. Ľubomírovi Kralčákovi, PhD., za dielo Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód. 
Ocenenie za celoživotné dielo, za významný prínos v oblasti vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti rektor udelil doc. PhDr. Ivanovi Dubničkovi, PhD. , in memoriam. 
V slávnostnom príhovore rektor UKF v Nitre prof. Zelenický sa okrem iného dotkol aj otázky Komplexnej akreditácie: „S pripomienkami a výhradami Akreditačnej komisie, ako i s nesplneným kritériom KZU 3 sa musíme všetci spoločne v najbližšom čase vysporiadať a prijať zodpovedajúce oparenia. O podrobnostiach a výsledkoch komplexnej akreditácie budem akademickú obec informovať na zasadnutí 28. septembra.“
Spomenul tiež investície a rekonštrukčné práce, ktoré v súčasnosti na univerzite a jej objektoch prebiehajú, študentské aktivity, vyzdvihol dôležitosť vedecko-výskumnej činnosti a rozvíjania medzinárodných vzťahov, stability na pracoviskách či propagovania výsledkov vlastnej práce.
Na záver rektor UKF v Nitre privítal študentov, ktorí prvýkrát prekročili prah Univerzity Konštantína Filozofa a postupne sa integrujú do akademickej obce. Podľa jeho slov v tomto akademickom roku do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia nastupuje viac než 2150 študentov, do prvých ročníkov magisterského štúdia nastupuje 1239 študentov a 83 doktorandov: „Verím, že im roky vysokoškolského štúdia prinesú veľa nových poznatkov, privedú ich k nadobudnutiu užitočných zručností a vytvoria im optimálny priestor, v ktorom sa sformuje ich hierarchia hodnôt.“
Prítomným sa prihovoril aj primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč, ktorý vyzdvihol dlhoročnú výbornú kooperáciu mesta a oboch nitrianskych univerzít. 
Na záver podujatia jeho výnimočnosť umocnili tóny hudby. Zaznela ária Johana Sebastiana Bacha „Wie freudig ist mein Herz“ a skladba „Modlitba“ od Gabriela Fauré v podaní Dominiky Machutovej za klavírneho sprievodu Mareka Štrbáka.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.