"Najlepší z najlepších"

Počas dvoch dní, 23. a 24. novembra 2015, sa v Bratislave stretli zástupcovia výskumného sektora, ale i univerzít, Slovenskej akadémie vied z celého Slovenska, aby hosťom zo stáleho zastúpenia EÚ na Slovensku a ostatným prijímateľom predstavili svoje najlepšie projekty realizované z OP Výskum a vývoj. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na stretnutí odprezentovala projekt s názvom „Rozvoj infraštruktúry so zameraním na IKT – podmienka pre vzdelávanie v 3. tisícročí“, ktorý sa realizoval v rokoch 2010 až 2012 a investovalo sa viac ako 4,7 milióna €.
Projekt priniesol zlepšenie kvality vzdelávania na našej univerzite prostredníctvom zlepšenia využívania informačných technológií. V rámci neho univerzita investovala do bezpečnosti dátovej siete, do zavedenia nového informačného systému formou LCD obrazoviek, ktoré sú na chodbách. Okrem toho bol zavedený nový prístupový systém do vzdelávacích priestorov, a všetci doktorandi, ktorí v tom čase boli na univerzite, dostali notebook ako pomôcku. Z projektu bola tiež financovaná výmena počítačov a stojanov vo vstupných priestoroch každej budovy na UKF.
Kompletne bola vymenená technológia bazéna, ktorý sa využíva hlavne pre účely výučby pre študentov telesnej výchovy odboru Športová rekreácia a pre študentov zo študijného programu Záchranári z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Takisto ho využívajú zamestnanci vo voľnom čase a študenti na docvičovanie. Študenti využívajú bazén aj v rámci Nitrianskych univerzitných dní, kedy sa konajú rôzne súťaže.
Z prostriedkov projektu boli vymenené okná na Študentskom domove Zobor a v učebných priestoroch na Tr. A. Hlinku, a vymenené výťahy na Študentskom domove Nitra.
Zabezpečených bolo niekoľko učební pre informatikov, z ktorých väčšinu zastrešuje Katedra informatiky. Dodané počítače boli podelené štandardne po 20 kusov do každej učebne. Využívajú sa pomerne intenzívne študentmi, ktorí na nich realizujú náročné úlohy.
Najväčšou investíciou, čo sa týka infraštruktúry, bola dostavba a prestavba budovy Fakulty stredoeurópskych štúdií, keďže fakulta už dlho čakala na svoje ozajstné sídlo.
Jeden z výstupov projektu je moderný knižnično-informačný systém Da Vinci, ktorý využíva Univerzitná knižnica pre katalógy a výpožičný systém. Tento výpožičný systém je veľmi jednoduchý, slúži na evidenciu čitateľov, využíva sa aj pri publikačnej činnosti. Študenti využívajú online katalóg, ktorý im umožňuje vyhľadávať cez autora, názov alebo kľúčové slová, s možnosťou rozšíreného jednoduchého vyhľadávania.
Financie z projektu boli využité zmysluplne a, samozrejme, veľká infraštruktúra, ktorá bola financovaná z tohto projektu, prináša benefity pre všetkých nielen teraz, ale aj v budúcnosti.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Videoprezentácia: Mediálne centrum FF UKF
Ilustračné foto: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo