Univerzita zrealizovala niekoľko investičných akcií

Za posledné obdobie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre realizovalo viacero investičných akcií, ktoré boli financované zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, zo zdrojov Ministerstva školstva alebo z univerzitných zdrojov.
Ešte v júli 2014 bola dokončená rekonštrukcia kuchyne vrátane jej vybavenia v Študentskom domove Brezový háj. Táto stavba vyriešila rekonštrukciu časti dvojpodlažnej budovy pre účely kuchyne a získala sa tak kapacita 1600 jedál.
V októbri 2014 sa zrealizovalo zhotovenie a montáž zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení – deliacich ostrovčekov na mestskej komunikácii na Nábreží mládeže. Zvýšila sa tak kapacita parkovacích miest pre zamestnancov a študentov v blízkosti školy, ktorí môžu využiť parkovanie prostredníctvom parkovacej karty.
V rámci projektu "Zvýšenie kvality ubytovacej a vzdelávacej infraštruktúry na UKF v Nitre" boli v priebehu roku 2015 ukončené tri aktivity. V marci 2015 bolo dokončené zateplenie budovy Študentského domova Nitra, čím sa komplexne vyriešila sanácia a obnova fasády, zateplenie a izolácia časti strechy nad strojovňou. Z toho istého projektu sa v máji 2015 dokončila výmena okien a dverí Študentského domova Brezový háj, čím sa začala predpokladaná celková rekonštrukcia internátu a tým vytvorenie ďalších ubytovacích priestorov pre študentov, vrátane ostatných priestorov s tým súvisiacich. Treťou aktivitou bolo zateplenie Študentského domova Zobor, ktoré bolo ukončené v júli 2015. Jeho realizáciou sa komplexne vyriešili energetické nároky na vykurovanie celého komplexu a zároveň sa dosiahla nová úroveň estetiky vzhľadu jednotlivých objektov. Práce zahŕňali zateplenie obvodového plášťa, sanáciu loggií a zateplenie a izoláciu časti strechy.
Od septembra 2015 sa užívatelia bazénu tešia väčšiemu komfortu, a to vďaka obnove a prístavbe spŕch k budove, kde sa bazén nachádza. Týmto sa vytvoril samostatný priestor šatní pre mužov a ženy, a pribudli 4 kusy spŕch. Takisto sa zrealizovali: nový rozvod vody, vnútorná vzduchotechnika, batérie, nové obklady, sprchové kúty a omietky.
V októbri 2015 bolo ukončené zateplenie obvodových stien a strechy, spojené s výmenou okien na dvoch budovách Katedry botaniky a genetiky a Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Realizáciou týchto prác sa podstatným spôsobom znížia náklady na prevádzku obidvoch budov.
V rámci projektu „Rozvojom infraštruktúry k zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre“ bola v septembri 2015 dokončená a odovzdaná nová budova Katedry hudby Pedagogickej fakulty na Dražovskej ul. č. 4, ktorá bola skolaudovaná a v súčasnosti sa čaká na pozitívne vyjadrenia dotknutých úradov.
Projektová aktivita bola zameraná na výstavbu tejto budovy kvôli nedostačujúcim priestorom, v ktorých katedra v súčasnosti sídli. Jej realizáciou sa dosiahlo vybudovanie 15 nových učební v rámci budovy, ktorá bude slúžiť nielen študentom Katedry hudby, ale aj príbuzných odborov – kulturológie, predškolskej a elementárnej pedagogiky, masmediálnej komunikácie... Predpoklad je, že nové priestory bude využívať približne 1000 študentov Pedagogickej a Filozofickej fakulty. Rozšírením a skvalitnením vzdelávacích priestorov bude univerzita poskytovať kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie študentov.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Ilustračné foto: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo