Cena dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dňa 9. decembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre za účasti zástupcov spolupracujúcich inštitúcií i významných osobností spoločenského života. Zasadnutie otvorila predsedníčka AS FSŠ UKF v Nitre doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., ktorá vyzdvihla význam rokovania akademickej obce v možnosti nastoľovať a prerokovať vízie úspešného rozvoja fakulty. Z tohto hľadiska možno zvlášť upriamiť pozornosť na plnenie kritérií kvality vzdelávacej, vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na fakulte za uplynulé štvrťročné obdobie. Sumarizáciu dosiahnutých výsledkov RNDr. Attila Komzsík, PhD., dekan FSŠ UKF v Nitre, doplnil o reflexiu ďalších možností a perspektív, výrazne determinovaných nielen dosahovanými výsledkami, ale tiež mierou spolupráce s domácimi i zahraničnými partnerskými inštitúciami ako motivačným impulzom i „sociálnym zrkadlom“ zmysluplnosti vedeckovýskumnej práce či poskytovaného vzdelávania. Dekan FSŠ UKF v Nitre vo svojom vystúpení zdôraznil nielen potrebu dobre odvedenej práce zo strany pracovníkov fakulty, ale aj prehlbovania existujúcej spolupráce, ktorej prínos je neprehliadnuteľný. Práve v tejto súvislosti sa rozhodol udeliť ocenenie - plaketu Fakulty stredoeurópskych štúdií - nasledujúcim inštitúciám i významným osobnostiam:
  • Veľvyslanectvu Maďarska v Bratislave za významný prínos v rozvoji vzdelávania maďarských pedagógov i všestrannú podporu záujmov fakulty. Ocenenie prevzala Eva Czimbalmosné Molnár, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Maďarska.
  • Veľvyslanectvu Českej republiky v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu a podporu aktivít fakulty. Ocenenie prevzal Ondřej Pometlo, 1. štátny tajomník Veľvyslanectva Českej republiky.
  • Veľvyslanectvu Poľskej republiky v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu a podporu aktivít fakulty. Ocenenie prevzal Piotr Samerek, radca minister, zástupca veľvyslanca Poľskej republiky.
  • Ildikó Lőrinc, prodekanke Fakulty Jánosa Apáczai Csere Západomaďarskej univerzity v Győri za organizovanie a realizáciu odbornej praxe študentov fakulty.
  • Ladislavovi Olcsvárymu, generálnemu riaditeľovi Mercure Bratislava Centrum Hotel za poskytnutú pomoc pri vypracovaní a realizácii študijného programu Regionálny cestovný ruch a za podporu odborného rastu pracovníkov i študentov fakulty.
  • OTP Banke Slovensko za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu fakulty, ako aj za podporu odborného rastu študentov. Ocenenie prevzala generálna riaditeľka Zita Zemková.
  • Spoločnosti Microcomp-Computersystém, s r. o. za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu fakulty. Ocenenie prevzal generálny riaditeľ Jozef Gál.
  • Gáborovi Zászlósovi, predsedovi akciovej spoločnosti TriGranit Centrum za poskytnutú pomoc pri vytváraní vzťahov k účastníkom trhovej ekonomiky.
Dekan a predsedníčka Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre zároveň udelili osobitné ocenenie Ladislavovi Borosovi, členovi Správnej rady UKF v Nitre, ktorý bol menovaný za čestného člena akademickej obce fakulty.
Aj keď zo strany fakulty ide len o symbolické poďakovanie, dosahované výsledky fakulty jednoznačne dokumentujú, že práve takáto širšia a intenzívna spolupráca zvyšuje šance úspechu fakulty, veď „tajomstvo úspechu tkvie v tom, že vykonávame celkom obyčajné veci neobyčajne dobre“ (John D. Rockefeller).
Autor článku: doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Mgr. Andráš Kelemen, PhD.

Prijímacie konanie

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.