L3-banner-univerzita

ERASMUS+

Podprogram Erasmus sa na UKF v Nitre realizuje formou mobilít (študijných alebo prednáškových pobytov) študentov a pedagógov v rámci EÚ už od akademického roka 1998/1999 na základe bilaterálnych dohôd Erasmus uzatvorených medzi UKF a vysokoškolskou inštitúciou v zahraničí. V priebehu rokov sa program Erasmus niekoľkokrát transformoval a postupne rozširoval. Od akademického roka 2014/2015 existuje ako integrovaný program Erasmus+ pre obdobie 2014 – 2021, ktorý poskytne žiadateľom lepší prehľad o dostupných možnostiach na granty a uľahčí k nim prístup.
 
Erasmus+ obsahuje 3 kľúčové aktivity:
KA1 = mobility jednotlivcov
KA2 = strategické partnerstvá (spolupráca)
KA3 = reforma politík (vrátane programu Jean Monnet a program Šport)
V rámci kľúčovej aktivity KA1 (Mobility jednotlivcov) UKF realizuje mobility štúdium, stáž, výučba a školenie (štúdium a výučbu na základe uzavretých a platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd).  

Ako sa prihlásiť na mobilitu Erasmus+?
1. Vyber si zahraničnú inštitúciu
2. Konzultuj svoj výber s katedrovým koordinátorom
3. Založ prihlášku a prílohy cez aplikáciu StudyAbroad
4. Vytlačiť všetky dokumenty z aplikácie
5. Doruč ich katedrovému koordinátorovi do termínu
6. Zúčastni sa výberového konania na katedre.
 

Pre viac informácií pozri:

 

Úradné hodiny Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy

 

ERASMUS+ súťaž – Európsky týždeň odborných zručností

ErasmusPlus 30years Circle SK 72dpiPri príležitosti 30. výročia programu ERASMUS+ vyhlásila Národná agentúra SAAIC Bratislava výzvu na zapojenie sa do súťaže Európskeho týždňa odborných zručností organizovaním rôznych podujatí na inštitucionálnej, miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, ktoré propagujú program Erasmus+ a jeho význam v rámci odborného vzdelávania prípravy a ktoré sa organizovali v období od 1.9.2017 do 31.12.2017. Súťaž je určená organizáciám, ktoré realizovali alebo realizujú projekty Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 
Informácie o svojich plánovaných podujatiach môžete vkladať na národnú stránku iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw najneskôr do 11. decembra 2017.  Na základe predložených správ národná agentúra vyhodnotí a ocení podľa vopred stanovených hodnotiacich kritérií 3 najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku a organizátori týchto 3 najzaujímavejších podujatí získajú finančný dar vo výške 500 EUR/organizácia.
Bližšie informácie nájdete v priloženej Výzve.
 

Cestujte a oslavujte s nami 30. výročie Erasmus+

ErasmusPlus Logo ALL SK 300dpiErasmus+, ktorý sa všeobecne považuje za najúspešnejší program EÚ (tzv. vlajkovú loď medzi medzinárodnými vzdelávacími programami a projektmi) si získal obrovskú popularitu vo všetkých krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Turecku a Macedónsku a prostredníctvom neho ročne do zahraničia vycestujú tisíce študentov a zamestnancov vysokých škôl, ako i ďalší účastníci participujúci na vzdelávaní a odbornej príprave. Počnúc akademickým rokom 2014/2015 Erasmus+ prekročil svoje hranice a otvoril sa i ostatným krajinám. Vysokoškolské inštitúcie po celom svete tak môžu profitovať nielen z mobility účastníkov, zvyšovania ich odborných zručností pre trh práce, ako i z transferu a prepájania znalostí, realizácie spoločných vzdelávacích  aktivít a podujatí, ako i celkovej modernizácie systémov vzdelávania prostredníctvom rôznych typov Erasmus+ projektov.
Rok 2017 sa nesie v znamení celoročnej kampane osláv 30. výročia programu Erasmus, počas ktorej sa predstavujú jeho dosiahnuté. Európska komisia, inštitúcie koordinujúce program Erasmus+ a vzdelávacie inštitúcie vo všetkých krajinách EÚ, EZVO a kandidátskych krajinách realizujú akcie na európskej, národnej a miestnej úrovni. Celý rok je možné zapojiť sa do rôznych súťaží. Naša univerzita v spolupráci s SPU v Nitre a študentskými organizáciami ESN UKF a ESN SUA sa do osláv zapojí (okrem iného) organizovaním opäť veľmi zaujímavého a doteraz vždy pozitívne hodnoteného podujatia s názvom „ERASMUS VILLAGE“, ktorý bude prebiehať 22.11.2017 od 09.00 do 13.00 hod. vo vestibule hlavnej budovy SPU.
Cieľom slávnostných podujatí v roku 2017 je ukázať, čo Erasmus+ ponúka v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. Slovensko v roku 2017 oslavuje svoje 20. výročie zapojenia do programu Erasmus. Za tých 20 rokov zapojenia vyslali naše vysokoškolské inštitúcie do zahraničia 39 800 študentov a 24 400 zamestnancov a dobrovoľníkov a zrealizovali množstvo medzinárodných projektov zameraných na mobilitu a spoluprácu medzi školami, univerzitami, mládežníckymi organizáciami, verejnými inštitúciami a podnikmi.
Mobilita prináša študentom a zamestnancom medzinárodnú skúsenosť, zdokonalenie sa v cudzom jazyku, nadobudnutie nových zručností, spoznanie iných kultúr, možnosť porovnať rôzne systémy vzdelávania, získanie množstva nových formálnych i neformálnych kontaktov pre osobný rozvoj alebo pre rozvoj ďalšej medziuniverzitnej spolupráce, väčšiu samostatnosť a nezávislosť a vyšší predpoklad budúceho kariérneho rastu a zamestnania. Možno teda jednoznačne povedať, že program Erasmus+ obohacuje životy a rozširuje obzory.
Inšpirujte sa videami účastníkov mobilít Erasmus+, prihláste sa na Erasmus mobilitu a zažite vlastnú výnimočnú medzinárodnú skúsenosť.
Bližšie informácie nájdete na:

Kontakt na Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy

PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
e-mail:
 
Ing. Anita Garajová, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 031
 
Ing. Katarína Butorová, PhD.
email:
 
Mgr. Terézia Paňková
email:
 

Mgr. Pavol Vakoš
e-mail:

Adresa:
Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.