L3-banner-univerzita

Fakulty

 
Súčasťou univerzity je päť fakúlt. Ich pracoviská ponúkajú rozsiahle spektrum bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov v dennej aj externej forme štúdia.
 
Fakulta prírodných vied (FPV) poskytuje jedinečnú možnosť študentom,  ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti v matematike, fyzike, informatike, fascinuje ich svet chemických laboratórií, geografia, biológia, gemológia, ekológia či environmentalistika, majú záujem stať sa učiteľom prírodovedných predmetov alebo vedeckým pracovníkom v oblasti prírodných vied. Absolventi sa uplatnia ako odborníci vo všetkých základných oblastiach prírodných vied alebo ako učitelia akademických predmetov pre základné a stredné školy.
 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) poskytuje vzdelanie univerzitného typu v  študijných odboroch psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Má udelené práva na habilitačné a inauguračné konanie v dvoch vedných odboroch – psychológia a sociálna práca. Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna podpora budúcej zamestnateľnosti prostredníctvom realizácie odbornej praxe vo Fakultnej nemocnici v Nitre a  v širokej sieti sociálnych,  zdravotníckych  a poradenských zariadení. Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti pomáhajúcich profesií, vo sfére sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb.
 
Fakulta stredoeurópskych štúdií (FSŠ) sa orientuje na vzdelávanie národnostných menšín, na učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, cestovný ruch, kultúrnu a sociálnu antropológiu, hungarológiu a prekladateľstvo. Je určená pre   študentov, ktorých zaujíma problematika dejín a kultúry národov strednej Európy. Absolventi sa uplatnia v kultúrnych, spoločenských a sociálnych inštitúciách, v štátnej a verejnej správe ako tvorcovia a organizátori kultúrneho života.
 
Filozofická fakulta (FF) poskytuje štúdium zamerané na humanitné, spoločenské a filologické vedy. Pripravuje odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, histórie, verejnej správy a vysokokvalifikovaných odborníkov pre tlmočníctvo a prekladateľstvo. Zabezpečuje tiež prípravu pedagógov pre II. stupeň základných škôl, stredné a vysoké školy.
 
Pedagogická fakulta (PF) a jej študijné programy sú orientované na učiteľstvo rôznych predmetov s možnosťou ich vzájomného kombinovania s predmetmi na iných fakultách univerzity. Poskytuje aj štúdium v jednopredmetových študijných programoch. Absolventi nájdu uplatnenie vo výchove, vzdelávaní, poradenstve, ochrane zdravia a s nimi spojenými technickými a technologickými službami.
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.