L3-banner-univerzita

Prístupy do špecializovaných učební UKF v Nitre

  • Prístupy do špecializovaných učební UKF v Nitre (ďalej len prístupy) sa do prístupového systému v plnej miere nahrávajú raz ročne (zvyčajne na začiatku akademického roka) a platia až do odvolania alebo následnej zmeny.
  • Plnou mierou nahrania prístupov sa rozumie odstránenie všetkých aktuálnych prístupových oprávnení k danému dňu a ich nahradenie novými, ktoré podľa 6/2012 Príkazu rektora UKF v Nitre pošle dekan fakulty riaditeľovi CIKT v papierovej a elektronickej forme.
    • Elektronickou formou žiadosti o zriadenie prístupov sa rozumie dokument so žiadosťou, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha, v ktorej je zoznam osôb, kde je uvedené: osobné číslo, meno a priezvisko osoby. Príloha je vo formáte tabuľky (použite prosím napríklad MS Excel, ktorý je nainštalovaný na každom počítači UKF). Názov súboru prílohy je súčasne aj označením špecializovanej učebne (podľa platnej smernice označovania miestností UKF), ktorej sa prístupové oprávnenia nastavujú. Napríklad THA01240.xls by bol súbor, ktorý by obsahoval zoznam osôb s povolením prístupu do miestnosti A124, resp. THA01240.
  • Pri akejkoľvek ďalšej zmene oprávnení na vstup do špecializovaných učební sa tieto zmeny nebudú aplikovať v plnej miere, ale čiastkovo. To znamená, že v prípade pridelenia oprávnenia ďalšej osobe sa pôvodné oprávnenia zachovajú a doplnia sa iba pre danú osobu. Podobne je to aj v prípade odobrania oprávnenia.
  • Pri čiastkovom nahrávaní oprávnení platia rovnaké smernice ako pri nahrávaní v plnej miere. Dekan fakulty pošle podľa 6/2012 Príkazu rektora UKF v Nitre v papierovej aj elektronickej forme žiadosť riaditeľovi CIKT. Rozdiel je v prílohe žiadosti, ktorá má v tomto prípade jasne označené osoby, ktorým sa prideľuje nové oprávnenie (napríklad zelenou farbou) a osoby, ktorým sa oprávnenie odoberá (napríklad červenou farbou) a tieto osoby sa nachádzajú na konci zoznamu. Zoznam ale stále obsahuje všetky aktuálne oprávnenia.
  • Pracovníci údržby a prevádzky majú vstup do špecializovaných učební povolený aj napriek tomu, že sa v zoznamoch nenachádzajú. Ak by fakulta s touto skutočnosťou nesúhlasila, je potrebné zaslať žiadosť o odobratie oprávnení pre učebne, ktorých sa to týka. V takomto prípade prosím dať na vedomie vedúcemu Technického oddelenia a Oddelenia prevádzky.

Najčítanejšie články

Kontakt na CIKT

RNDr. Július Jenis, PhD.
riaditeľ CIKT
e-mail:
tel.: +421 37 6408 112
 
Ľudmila Ivanová
emisia preukazov, sekretariát CIKT
e-mail:
tel.: +421 37 6408 113
 
Adresa:
Centrum informačných a komunikačných technológií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
ico facebook

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab logo mlyny
Nitricka logo web logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS nove RE logo Divadelná Nitra 2018 radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.