L3-banner-univerzita

Zásady používania počítačovej siete

Používanie siete

Chod počítačovej siete zabezpečuje Centrum IKT, ktoré sa stará o funkčnosť aktívnych zariadení a funkčnosť bezdrôtových prístupových bodov a pripájanie zariadení, ktoré sú majetkom UKF.
Bezdrôtová sieť predstavuje v objektoch univerzity doplnkové pripojenie k internetu a intranetu, pričom na prístup do nej sú nutné údaje centrálnej autentifikácie. Z dôvodu bezpečnej výmeny prístupových údajov si vyžaduje šifrované spojenie (SSL), ktorého používanie zjednodušuje inštalácia bezpečnostného certifikátu.

Povinnosti používateľa

Základnou povinnosťou používateľa počítačovej siete je uchovávať v tajnosti svoje prístupové údaje.
Počítače pripojené k počítačovej sieti musia mať legálny operačný systém (najčastejšie v OEM verzii, prípadne distribúcii Linuxu). Ako zdroj ďalšieho legálneho softvéru univerzita prostredníctvom systému doc.ukf.sk poskytuje:
 • kancelársky balík Microsoft Office na základe zmluvy medzi MŠ SR a firmou Microsoft
 • antivírusový systém NOD
 • open-source, slobodný a voľne šíriteľný softvér
Používateľ je povinný dostatočným spôsobom zabezpečiť svoj počítač najmä:
 • pravidelnou inštaláciou bezpečnostných záplat operačného systému
 • inštaláciou a pravidelnou aktualizáciou antivírusového softvéru
 • používaním lokálneho firewallu a jeho vhodnou konfiguráciou
V prípade odpojenia počítača alebo iného uzla počítačovej siete, prípadne jeho vyradenia z majetku UKF je nutné o tomto fakte, bez zbytočného odkladu, informovať zamestnanca Centra IKT, povereného správou počítačovej siete (e-mailom, písomne).
V prípade neprihlásenia počítača do počítačovej siete po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, môže byť počítaču odobraná pridelená IP adresa.

Zakázané aktivity

Z dôvodu agresívneho a často nepredvídateľného správania je v počítačovej sieti zakázané používanie sieťových zariadení, ktoré neboli inštalované, konfigurované alebo schválené Centrom IKT. Zákaz sa týka najmä:
 • bezdrôtových prístupových bodov šíriacich bezdrôtový signál
 • aktívnych zariadení (kancelárske prepínače (switch), smerovače (router) a pod.)
Zakázané sú aktivity:
 • sniffovanie – odpočúvanie sieťovej komunikácie
 • spoofovanie – falšovanie MAC adresy
 • crackovanie – používanie prostriedkov na prelomenie ochrany systémov
 • využívanie IKT, najmä elektronickej pošty na obťažovanie a zastrašovanie iných používateľov (napr. rozosielaním reťazových správ, šírením nevyžiadanej pošty – spamu a pod.)

Porušenie disciplíny

V prípade porušenie vyššie uvedených pravidiel môžu byť voči vinníkovi vyvodené nasledovné opatrenia:
 • uloženie sankcií pokrývajúcich náklady na odstránenie škôd, ktoré spôsobil
 • postúpenie prípadu na riešenie škodovej komisii univerzity s presným vyčíslením vzniknutej škody a označením fyzickej osoby (zamestnanca alebo študenta), ktorý za škodu zodpovedá
 • pokiaľ sa porušenia pravidiel bezpečnostnej politiky univerzitnej siete dopustil zamestnanec, možno ho upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny (porušovanie vnútorných predpisov UKF), v prípade opakovaného porušenia pracovnej disciplíny súvisiacej s porušením bezpečnostnej politiky univerzitnej siete s možnosťou rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov.

Podpora používateľa

V prílohe č. 1 k Smernici č.10/2008 je definovaný štandardný softvér, na ktorý Centrum IKT poskytuje zamestnancom podporu a konzultácie.

Najčítanejšie články

Najnovšie návody

Tlačivá CIKT

Kontakt na CIKT

RNDr. Július Jenis, PhD.
riaditeľ CIKT
e-mail:
tel.: +421 37 6408 112
 
Ľudmila Ivanová
emisia preukazov, sekretariát CIKT
e-mail:
tel.: +421 37 6408 113
 
Adresa:
Centrum informačných a komunikačných technológií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
ico facebook

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab logo mlyny
Nitricka logo web logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS nove RE logo Divadelná Nitra 2018 radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.