english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Prečo študovať na UKF
Naše výhody:
  • kompatibilita systému vysokoškolského štúdia na UKF so sústavou ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
  • kreditný systém štúdia – študent sa sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov
  • možnosť voľby medzifakultných študijných odborov
  • široká škála výberových predmetov, ktorými si študent môže doplniť a rozšíriť štúdium
  • ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium na piatich fakultách univerzity
  • možnosť štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích  a mobilitných programov
  • k prioritám univerzity patrí rozvoj informačných technológií
Posledná úprava: štvrtok, 28. október 2010 11:51
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))