english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Prihlasovanie sa na štúdium na UKF
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením prihlášky
  • v písomnej forme
  • v elektronickej forme
Fakulty UKF prijímajú prihlášky na nových i starých formulároch (staré formuláre mali žlté políčka). UKF preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.

Elektronická prihláška

Posledná úprava: streda, 14. december 2011 10:30
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))