Deň otvorených dverí 2017

Kategória:
UKF
Dátum:
16.2.2017 00:00
Príloha
Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa vo štvrtok 16. februára 2017 od 8:30 do 12:00 bude konať Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium budú môcť oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.
 
V hlavnej budove na Tr. A. Hlinku 1 budú mať všetky fakulty svoje prezentačné stánky so študijnými referentkami a takisto tu svoje programy budú prezentovať mládežnícke organizácie (AIESEC, ESN UKF) a SAIA, n.o. Mediálne centrum FF UKF v Nitre vás privíta vo svojom provizórnom televíznom štúdiu, kde si budete môcť vyskúšať prácu redaktora. Nebude chýbať ani poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami.
 
Okrem hlavnej budovy vám budú k dispozícii priestory fakúlt a jednotlivých katedier, tak, ako si môžete prečítať na posteroch jednotlivých fakúlt:
 
  dod2017 plagat
 
 
Event na sociálnej sieti Facebook
Brožúra Možnosti štúdia na UKF v Nitre v akademickom roku 2017/2018
 
Program:
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta