Rozhodnutia komisií – podpora kultúrnych a športových aktivít študentov

Komisia pre financovanie kultúrnych aktivít študentov UKF a Komisia pre financovanie športových aktivít študentov UKF prehodnotila všetky doručené žiadosti o podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF. Rozhodnutia sa nachádzajú v nasledujúcich tabuľkách: