Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe

Kategória:
PF
Dátum:
13.11.2017 00:00 - 14.11.2017 00:00
Venue
Pedagogická fakulta UKF v Nitre Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra