ŠDNU: Festival Petra Scherhaufera

Kategória:
PF
Termíny:
13.11.2017 00:00 - 16.11.2017 00:00
Tak ako každý rok aj tento sa môžete tešiť na Festival Petra Scherhaufera, ktorý sa uskutoční v termíne od 13. novembra do 16. novembra na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.
 
pondelok
workshopy:
09:00 – 12:00 Veronika Kačkovičová – Hudobné hry 2 (Tanečná miestnosť GS05 Pavilón hudby)
13:00 – 17:00 Kamil Žiška - Režijný workshop (Tanečná miestnosť GS05 Pavilón hudby)
predstavenie:
18:00 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša – Kabaret (muzikál), réžia: Jozef Krasula (Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre)
 
utorok
workshopy:
09:00 – 12:00 Ladislav Tischler – Divadlo Fórum (Tanečná miestnosť GS05 Pavilón hudby)
13:00 – 17:00 Kamil Žiška - Režijný workshop (Tanečná miestnosť GS05 Pavilón hudby)
predstavenie:
19:00 Akadémia Umení – Malala (monodráma), réžia: Jakub Mudrák, hrá: Dominika Kňažková (Univerzitný tvorivý ateliér)
 
streda
09:00 Blue note: spevácka súťaž (multifunkčná miestnosť – Katedra hudby)
workshopy:
13:00 – 17:00 Kamil Žiška - Režijný workshop (Univerzitný tvorivý ateliér)
predstavenie:
19:00 Modré divadlo vo Vrábľoch – More vo fľaši réžia: Štefan Foltán (Univerzitný tvorivý ateliér)
20:00 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša – Živý nábytok (Univerzitný tvorivý ateliér)
 
štvrtok
10:00 prezentácia režijného workshopu (streda
09:00 Blue note: spevácka súťaž (multifunkčná miestnosť – Katedra hudby)
workshopy:
13:00 – 17:00 Kamil Žiška - Režijný workshop (Univerzitný tvorivý ateliér)
predstavenie:
19:00 Modré divadlo vo Vrábľoch – More vo fľaši réžia: Štefan Foltán (Univerzitný tvorivý ateliér)
20:00 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša – Živý nábytok (Univerzitný tvorivý ateliér)
workshopy:
11:30 – 14:00 Zuzana Hubinská - Tanečný workshop (Tanečná miestnosť GS05 Pavilón hudby)
 
Na workshopy sa môžete prihlásiť na adrese: .
 
2017 pf festival Petra Scherhaufera