ŠDNU: Narratives of Trauma and Pain in Literature and Visual Art

Kategória:
FF
Termíny:
13.11.2017 00:00 - 15.11.2017 00:00
Medzinárodné kolokvium venované problematike traumy a bolesti v literatúre a vizuálnom umení. Súčasťou podujatia budú odborné prednášky a workshopy pozvaných domácich a zahraničných hostí, ako aj beseda so slovenským spisovateľom Pavlom Garanom.
 
2017 ff Narratives of Trauma and Pain