ŠDNU: Súčasné problémy rozpadávajúcich sa rodín...

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
14.11.2017 07:30 - 09:00
Venue
FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-318
Prednáška spojená s diskusiou s psychologičkou Referátu poradensko-psychologic-kých služieb Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitre.  Cieľom je oboznámiť študentov s príčinami rozvodov, formami úpravy styku a priblížiť im prácu s rozdielnymi postojmi rodičov k porozvodovej úprave a prežívanie detí pri rozpade rodiny.