Konalo sa Veni Sancte

Veriaci študenti Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre začali akademický rok svätou omšou Veni Sancte. Bohoslužbe predsedal v kostole svätých Petra a Pavla v Nitre diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli aj rektori obidvoch univerzít Ľubomír Zelenický a Peter Bielik. Nitriansky biskup študentov povzbudil k práci na ich ľudskom i profesionálnom rozvoji v otvorenosti Duchu Svätému. Duchovnému rozvoju vysokoškolákov prispieva aj činnosť miestneho Univerzitného pastoračného centra. Jeho rektor Ľubomír Hlad má už pripravené mnohé osvedčené i nové podujatia. Spolupráci s miestnym biskupstvom sa teší Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Biskupstvo má gesciu nad teologickými disciplínami v študijných programoch učiteľstvo náboženskej výchovy a misijná práca a najnovšie sa to týka aj nového študijného programu religiózne štúdiá.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo