Oznam Etickej komisie UKF v Nitre

Etická komisia UKF v Nitre zverejnila pre predkladateľov projektov, ktoré sa venujú experimentálnemu výskumu v pedagogických vedách a vedách o športe, biomedicínskemu výskumu, výskumu obsahujúcemu pokusy na zvieratách, základné informácie zo zákona o ochrane osobných údajov, ktoré je potrebné dodržať ešte pred podaním projektov na grantovú agentúru: https://www.ukf.sk/images/univerzita/O_univerzite/Informacia_Zakon_o_ochrane_osob_udajov.pdf.
 
Etická komisia UKF v Nitre upozorňuje, že v zmysle Štatútu etickej komisie UKF v Nitre projekty uvedeného charakteru sa predkladajú, ak to projekt vyžaduje, na posúdenie Etickej komisii pred podaním na grantovú agentúru.
Informácie o Etickej komisii UKF v Nitre nájdete tu.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo