Habilitačná prednáška PaedDr. Petra Brečku, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 1. marca 2018 o 10.45 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Petra Brečku, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) na tému „Gamifikácia a uplatňovanie herných prvkov v technickom vzdelávaní“ a obhajoba habilitačnej práce „Interaktívne výučbové systémy v technickom vzdelávaní“ v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo