Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre

V súlade so Zásadami volieb do AS FF UKF zo dňa 5. 5.2003 a s doplneniami zo dňa 18.6.2013 zverejnenými na www.ff.ukf.sk, vyhlasuje predsedníčka AS FF UKF so súhlasom predsedníctva AS FF UKF doplňujúce voľby na 2 miesta do študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Voľby sa uskutočnia dňa 03. 05. 2018 (štvrtok).

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo