english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Dlhodobý zámer univerzity

Dlhodobý zámer UKF je základným strategickým materiálom UKF. Hlavný strategický cieľ formulovaný v Dlhodobom zámere UKF na roky 2007-17 je formovanie UKF ako všeobecnej univerzity s  orientáciou na oblasť pedagogických, humanitných, prírodných, umeleckých, sociálnych vied a zdravotníctva.

Dlhodobý zámer definuje štyri základné priority rozvoja UKF:

I. Atraktívnosť univerzity z pohľadu vzdelávania
II. UKF ako vedecká inštitúcia spĺňajúca národné i medzinárodné kritériá
III. UKF ako centrum celoživotného vzdelávania a centrum spoločenského a kultúrneho života nitrianskeho kraja a širšieho regiónu
IV. Zlepšovanie podmienok na plnenie hlavných činnosti univerzity s dôrazom na Univerzitnú knižnicu a revitalizáciu jej služieb a na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií na úrovni aktuálnych poznatkov a služieb.

Posledná úprava: piatok, 13. december 2013 14:21
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))